LEGISLATIE GENERALA (15-04-2010)


Promovare turistica (01-02-2012)

 • ORDIN nr. 3468/2012 privind aprobarea listei manifestarilor expozitionale de turism interne si internationale la care MDRT va participa in anul 2013 (20-12-2012)
 • HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing ┼či promovare turistic─â ┼či a Programului multianual de dezvoltare a destina┼úiilor, formelor ┼či produselor turistice
 • ORDIN nr. 1458/2011 privind aprobarea normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de prestari servicii privind ogranizarea, in Romania, a vizitelor educationale si de informare in tara pentru reprezentanti ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanti ai societatilor comerciale cu activitati in turism din tara si strainatate, reprezentanti ai asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale cu activitate in turism, ai administratiei publice centale si locale, alti lideri de opinie, specialisti in turism din tara si strainatate si altii asemenea, derualte prin MDRT (publicat: 16-07-2012)
 • ORDIN nr. 1272/2010 privind atribuirea contractelor privind organizarea, în ┼úar─â si str─âin─âtate, a evenimentelor de promovare ┼či dezvoltare a destina┼úiilor ┼či produselor turistice, derulate de c─âtre Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Turismului
 • ORDIN nr. 1590/2010 pentru extinderea prevederilor Ordinului ministrului nr. 1272/13.04.2010 privind atribuirea contractelor privind organizarea, în ┼úar─â ┼či str─âin─âtate, a evenimentelor de promovare ┼či dezvoltare a destina┼úiilor ┼či produselor turistice, derulate de c─âtre Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Turismului
 • ORDONANTA nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în România
  Modificata si completata prin LEGEA 755/2001; OG 5/2003, LEGEA 229/2003; OUG 19/2006 si OUG 123/2008
 • ORDONANTA de urgenta nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania (10-06-2010)
 • HG nr. 837/1995 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la criteriile de salarizare în valuta si celelalte drepturi în valuta si în lei ale personalului român trimis în misiune permanenta în strainatate
 • HG nr. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

CONTROL SI AUTORIZARE PENTRU TURISM

 • ORDIN nr. 990 din 14 decembrie 2009 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România (10-06-2010)

Certificate de clasificare, licente ┼či brevete de turism (17-03-2011)

Autorizatia turistica pentru plaja

 • ORDONANTA de Urgenta nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja (15-04-2010)
 • LEGEA nr. 274/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja (15-04-2010)
 • ORDINUL nr. 1204 din 26 martie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic(10-06-2010)

Ghizi de turism (15-04-2010)

Pârtii de schi (15-04-2010)

 • HG nr. 263/2001 republicata privind amenajarea, omologarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement
 • HG nr. 5/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement
 • ORDINUL Ministrului Turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement

Agrement nautic (15-04-2010)

Avize pentru documentatii de constructii in domeniul turismului si documentatii de urbanism privind zone si statiuni turistice (15-04-2010)

 • HG nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului

Certificatul de omologare a traseelor turistice montane (15-04-2010)

 • HG nr. 77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare în munti

Atestarea statiunilor turistice (16-05-2012)

 • OG nr. 109/2000 privind sta┼úiunile balneare, climatice ┼či balneoclimatice ┼či asisten┼úa medical─â balnear─â ┼či de recuperare
 • LEGE nr. 343/2002 pentru aprobarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 109/2000 privind sta┼úiunile balneare, climatice ┼či balneoclimatice ┼či asisten┼úa medical─â balnear─â ┼či de recuperare
 • HG nr. 1.154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documenta┼úiilor complexe de atestare a func┼úion─ârii sta┼úiunilor balneare, climatice ┼či balneoclimatice ┼či de organizare a întregii activit─â┼úi de utilizare a factorilor naturali
 • HG nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de sta┼úiune balnear─â ┼či balneoclimatic─â pentru unele localit─â┼úi ┼či areale care dispun de factori naturali de cur─â
 • HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

Certificat de acreditare a centrelor nationale de informare si promovare turistica (15-04-2010)

Privatizarea societatilor comerciale de turism (15-04-2010)


DEZVOLTARE TURISTICA (01-02-2012)

2012

 • HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing ┼či promovare turistic─â ┼či a Programului multianual de dezvoltare a destina┼úiilor, formelor ┼či produselor turistice

2011

 • HG nr. 591/2011 pentru modificarea ┼či completarea HG nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele ┼či proiectele de investi┼úii în turism ┼či a surselor de finan┼úare a documenta┼úiilor tehnice ┼či a lucr─ârilor de execu┼úie a programelor ┼či obiectivelor de investi┼úii în turism, precum ┼či pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor ┼či proiectelor de investi┼úii în turism
 • HG nr. 320/2011 pentru modificarea si completarea HG 120/2010 privind aprobarea listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism

2010

 • HG nr. 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice
 • HG nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism
 • HG nr.189/2010 privind modificarea anexei la Hot─ârârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele ┼či proiectele de investi┼úii în turism ┼či a surselor de finan┼úare a documenta┼úiilor tehnice ┼či a lucr─ârilor de execu┼úie a programelor ┼či obiectivelor de investi┼úii în turism

2009

 • HG nr. 314/2009 privind aprobarea Programului de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice
 • HG nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009
 • HG nr. 490/2009 privind modificarea anexei Lista cuprinzând autoritatile administratiei publice locale care beneficiaza de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora la HG nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009
 • HG nr. 677/2009 pentru modificarea anexei Lista cuprinzând autoritatile administratiei publice locale care beneficiaza de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora la HG nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009
 • HG nr. 707/2009 privind modificarea anexei Lista cuprinzând autoritatile administratiei publice locale care beneficiaza de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora la HG nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009
 • HG nr. 762/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009
 • HG 1206/2009 privind modificarea anexei la HG nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, in completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii in turism pe anul 2009

 Avizul tehnic de specialitate pentru meseriile reglementate în domeniul turismului (15-04-2010)

Actualizat Joi, 20 Decembrie 2012