• Proiect de OUG pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeana, in perioada 2014-2020, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicat: 21-03-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare ''Administratie'' din administratia publica locala (publicat: 08-03-2019)
 • Proiect de OUG pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 si a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (publicat: 06-03-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (publicat: 06-03-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 139/2008 (publicat: 06-03-2019)
 • Proiect de OUG pentru instituirea unor masuri in domeniul transportului rutier, precum si de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (publicat: 01-03-2019)
 • Proiect de ORDIN privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851/2013 (publicat: 22-02-2019)
 • Proiect de ORDIN pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat: 21-02-2019)
 • Proiect de HG privind deschiderea punctului interna┼úional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri ╚Öi transportul de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â nu dep─â╚Öe╚Öte 3,5 tone, în regim de bac ╚Öi pietonal, între localit─â╚Ťile Moldova Nou─â (România) ╚Öi Golubac (Republica Serbia) ╚Öi a punctului vamal (publicat: 06-02-2019)
 • Proiect de OUG privind aprobarea Programului multianual de finan╚Ťare a investi╚Ťiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea ╚Öi extinderea sau înfiin╚Ťarea sistemelor de alimentare centralizat─â cu energie termic─â ale localit─â╚Ťilor, precum ╚Öi pentru modificarea ╚Öi completarea unor acte normative (publicat: 06-02-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi╚Ťii „Consolidarea, modernizarea, extinderea ┼či dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni (publicat: 05-02-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi╚Ťii ,,Sal─â Polivalent─â Municipiul Pite┼čti” (publicat: 05-02-2019)
 • Proiect de OG pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. - S.A. (publicat: 16-01-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, precum ╚Öi pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici (publicat: 16-01-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, precum ╚Öi pentru organizarea Sistemului informatic de gestionare a titlurilor de crean╚Ťa electronice (publicat: 16-01-2019)