• Proiect de LEGE privind înfiinÅ£area, organizarea şi funcÅ£ionarea asociaÅ£iilor de proprietari şi administrarea condominiilor (21-12-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcÅ£iilor existente, republictă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 (11-11-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiÅ£iilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcÅ£ii (02-11-2011)
  • Proiect de ORDONANŢĂ privind aprobarea şi derularea Programului „Terenuri de sport multifuncÅ£ionale”,  prin Compania NaÅ£ională de InvestiÅ£ii “C.N.I.” - S.A. (02-11-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 (11-03-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naÅ£ional de dezvoltare a turismului ,,Schi în România” (04-02-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiÅ£ii finanÅ£ate din fonduri publice (04-02-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE privind instituirea unei ReÅ£ele NaÅ£ionale de Trasee Cicloturistice (04-02-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului “Săli Polivalente”, realizat prin Compania NaÅ£ională de InvestiÅ£ii C.N.I. - S.A. (13-01-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinÅ£e pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiÅ£ii la nivel naÅ£ional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (13-01-2011)
  • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acÅ£iuni pe anul 2011 pentru proiectarea şi execuÅ£ia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (13-01-2011)