• Proiect de HOT─éRÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (05-12-2012)
  • Proiect de ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é pentru aprobarea Programului National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si Urbane (18-10-2012)
  • Proiect de ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural (18-10-2012)
  • Proiect de HOT─éRÂRE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (11-09-2012)
  • Proiect de ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte (11-09-2012)
  • Proiect de ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii ┼či a unor baze sportive din spa┼úiul rural (05-09-2012)
  • Proiect de HOT─éRÂRE pentru aprobarea Programului de ac┼úiuni pe anul 2012 privind proiectarea ┼či execu┼úia lucr─ârilor de interven┼úie pentru reducerea riscului seismic la construc┼úiile cu destina┼úia de locuin┼ú─â multietajate, încadrate prin raport de expertiz─â tehnic─â în clasa I de risc seismic ┼či care prezint─â pericol public (10-01-2012)
  • Proiect de HOT─éRÂRE privind aprobarea Programului multianual de marketing ┼či promovare turistic─â ┼či a Programului multianual de dezvoltare a destina┼úiilor, formelor ┼či produselor turistice (06-01-2012)