• Proiect de HG pentru modificarea și completarea unor anexe (nr. 38 și 80) la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj. (06.02-2019)
  • Proiect de HG privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, precum și modificarea și completarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, după comasare, prevăzute în anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (16.01-2019)