• PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind reglementarea situaţiei juridice  a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov (20-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj, în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj (17-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexei la Norme metodologice pentru derularea Programului Săli de sport prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. la Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Săli de sport prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (17-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea şi derularea Programului „Complexuri sportive”, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A. (16-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al judeţului Timiş şi în administrarea Consiliul Judeţean Timiş (13-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea nr. crt. 8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (06-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (06-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea unor acte normative privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (06-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (06-12-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA DE URGENTA privind prorogarea termenului prevazut la alin.(1) al art. 56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate (05-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria (02-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru judetul Vrancea (29-11-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea (29-11-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE”, în domeniul public al Judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman (26-11-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Săli de sport prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (18-11-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale (11-11-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 932/2010 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (30-10-2013)
 • PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,  precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică (29-10-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Tulcea (28-10-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind desfiinţarea Spitalului Comunal Gurahonţ, judeţul Arad (28-10-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Tulcea (25-10-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Tulcea (25-10-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea altor acte normative (22-10-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria (18-10-2013)
 • PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 8 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” (11-10-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind Hotărâre a Guvernului privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani (25-09-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba şi pentru modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (16-09-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea temporară, pentru lunile septembrie și octombrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria (12-09-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Şcolii Naţionale de Grefieri, în domeniul public al Judeţului Bistriţa-Năsăud şi în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (11-09-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Ilfov pentru realizarea proiectului ''Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Ilfov'' (28-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico - economici ai acestora (26-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Judeţul Cluj (26-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud, în domeniul public al Judeţului Bistriţa-Năsăud şi în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (22-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Pârscov, judeţul Buzău (20-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru  modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (19-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea nr. crt. 13.1 şi total general locuinţe din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (14-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative (07-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea imobilului “Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa (01-08-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba, în domeniul public al oraşului Baia de Arieş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Baia de Arieş  (31-07-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor (23-07-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (22-07-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (22-07-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pentru abrogarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1393/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate sub autoritatea şi în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (22-07-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamnetului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.  (22-07-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi  (22-07-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., în calitate de Agenţie de Implementare a Proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico - economici ai acestora (18-07-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, în domeniul public al oraşului Bălan şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Bălan, judeţul Harghita  (16-07-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei „Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa” ca fiind de utilitate publică  (16-07-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice (16-07-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Judeţeană Călăraşi, în domeniul public al Comunei Gălbinaşi şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Gălbinaşi, Judeţul Călăraşi (16-07-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Ocna Mures, judetul Alba (16-07-2013)
 • PROIECT de HOTARARE privind aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială CET S.A. Bacău (11-07-2013)
 • PROIECT de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (04-07-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA DE URGENTA pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale precum și pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere și la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului (19-06-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, în domeniul public al judeţului Brăila şi în administrarea Consiliului Judeţean Brăila (04-06-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială Termon CT S.A. Oneşti (31-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială CET S.A.Brăila (31-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea acestora (31-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comerciala Termica S.A. Suceava (29-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (29-05-2013)
 • PROIECT de LEGE privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de împrumuturi de către Municipiul Bucureşti (23-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2013 (22-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 (22-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui sector de drum national, aflat in proprietatea publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor, in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, in vederea reabilitarii acestuia prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. (17-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Agentiei Nationale pentru Locuinte (13-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind desfiintarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ''Sfantul Apostol Andrei'' Constanta (10-05-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Titu, judetul Dambovita (30-04-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea utilizarii de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de Adjudecare a Disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - ''Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apa in judetul Prahova'' (23-04-2013)
 • PROIECT de POLITICA PUBLICA ''DEZVOLTAREA STANDARDELOR ETICE IN SISTEMUL ADMINISTRATIEI PUBLICE'' (18-04-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru completarea Anexei nr.1 ''Lista obiectivelor la care se asigura paza si protectia cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plata'' la Hotararea Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi (11-04-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. (09-04-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind modificarea si completarea articolului 5 din Hotararea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului ''Termoficare 2006-2015 caldura si confort'' si infiintarea Unitatii de management al proiectului (08-04-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2013 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinte multietajate, incadrate prin raport de expertiza in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (08-04-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice-Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu, in domeniul public al judetului Sibiu si in administrarea Consiliului Judetean Sibiu (08-04-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI pentru aprobarea ''Programului national de dezvoltare locala''  (03-04-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean (01-04-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (01-04-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, in domeniul public al orasului Ulmeni si in administrarea Consiliului Local al orasului Ulmeni, judetul Maramures si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (12-03-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute in domeniul public al statului, situate in municipiul Brasov, judetul Brasov (04-03-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea ocuparii in anul 2013 a unui numar de 10 posturi vacante necesare functionarii Institutului de Cercetari Eco - Muzeale Tulcea si Centrului National de Informare si Promovare Turistica Tulcea (04-03-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu in domeniul public al judetului Sibiu si in administrarea Consiliului Judetean Sibiu (04-03-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica (04-03-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ''C.F.R.'' - S.A. in domeniul public al municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj (25-02-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu în domeniul public al Judeţului Sibiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu (22-02-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte (31-01-2013)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine a unui sector de drum national aflat in proprietatea publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman, pe perioada executarii lucrarilor de infrastructura a unui sector de drum national aflat in domeniul public al statului, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. (21-01-13)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine a unui drum, trecut din domeniul public al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman in domeniul public al statului, precum si încadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale (21-01-13)
 • PROIECT de HOTARARE DE GUVERN privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Prahova (19-01-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI pentru completarea art. 24 din Ordonanta  de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (19-01-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI privind prorogarea termenului prevazut la art. V din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (18-01-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA A GUVERNULUI pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor (11-01-2013)