• Proiect de HOTĂRÂRE  privind modificarea Anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (07-12-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Sala de sport competitionala de nivel national si international - sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucuresti din cadrul Programului Sali de sport, derulat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A., aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 1.276/2009 (05-12-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (04-12-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (03-12-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului ''Schi in Romania'' (27-11-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii sumei necesare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru plata onorariilor Comisiei de Solutionare a Disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - „Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apa in judetul Prahova” care revin Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului” (27-11-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Brasov, municipiul Brasov, str. Agricultorilor nr. 2'', derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (26-11-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si aprobarii proiectelor (16-11-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (15-11-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 251/2011 (01-11-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice destinata mediului de afaceri si sprijinirea dezvoltarii de structuri de afaceri cu impact asupra dezvoltarii regionale (29-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind instituirea unei Retele Nationale de Trasee Cicloturistice Marcate (29-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2.4 la  Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice (19-10-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind creşterea performanţei energetice a unor categorii de clădiri de interes şi utilitate publică din domeniile învăţământ şi sănătate publică (19-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in calitate de observator in cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2012 (19-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind recunoasterea Asociatiei ''Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor'' ca fiind de utilitate publica (19-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind recunoasterea Asociatiei ''Uniunea Asociatiilor de Proprietari Constanta'' ca fiind de utilitate publica (19-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestarii orasului Rasnov, judeţul Brasov, ca statiune turistica de interes national (19-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului - teren si constructie - ''Cazinou Constanta'', apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, din administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta (17-10-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului Naţional privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale şi Urbane (16-10-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural (12-10-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind alocarea temporara, pentru trimestrul al IV-lea al anului 2012, a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) si alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (28-09-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea platii contributiei financiare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la bugetul Gruparii Europene de Cooperare Teritoriala ''Reteaua Europeana de Cunostinte in Urbanism'' in perioada 2012-2013 (26-09-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural (25-09-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (19-09-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/ CEE a Consiliului (07-09-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ  pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural (04-09-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural (28-08-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (28-08-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzand patru obiective de investitii din cadrul Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare  cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori'', derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii ''C.N.I.'' - S.A., in calitate de Agentie de Implementare a Proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico - economici ai acestora (14-08-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii C.N.I S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (23-07-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (19-07-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul pe anul 2012, pentru judetul Constanta (16-07-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli peanul 2012 ale unor societati comerciale la care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului detine actiuni, in numele statului (03-07-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru completarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr.1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a subprogramului multianual Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economica si sociala (29-06-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru completarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr.1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a subprogramului multianual Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economica si sociala (27-06-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor-Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (18-06-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru abrogarea alin. (6) al art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania si modificarea alin. (2) al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja (08-06-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (29-05-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de colaborare intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului al Romaniei si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor al Republicii Moldova, semnat la Iasi, la 03 martie 2012 (25-05-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind ocuparea prin concurs a posturilor contractuale vacante din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. (23-04-2012)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (13-04-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A. la care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului detine actiuni, in numele statului (09-04-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale CARMEN SILVA 2000 S.A. la care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului detine actiuni, in numele statului (05-04-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale GERMISARA S.A. la care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului detine actiuni, in numele statului (05-04-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru Inspectoratul de Stat în Constructii -I.S.C. in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul Judetean de Politie Prahova (30-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind alocarea temporara, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetul de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 (30-03-2012)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari (23-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere cu privire la cooperarea in cadrul proiectului 'Ruta Culturala Turistica a Imparatilor Romani”, intre Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica Croatia, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului din Romania si Ministerul Economiei si Dezvoltarii din Republica Serbia, semnat la Sremski Karolvci, Republica Serbia, la 24 februarie 2012 (15-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru completarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr.1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a subprogramului multianual Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economica si sociala (15-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii sumei necesare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru plata costurilor aferente continuarii si finalizarii lucrarilor în cadrul proiectului RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.01 - „Centru de Afaceri Galati” (14-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea nr. crt. 14.2, a totalului de locuinte judetul Olt si a totalului general de locuinte din anexa la Hotararea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora (13-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului ''Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat'' (06-03-2012)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A. (06-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Patinoar artificial – structură preluată, Complex Sportiv Naţional “Poiana Braşov”, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov “, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (05-03-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara (17-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea „Programului de reabilitare a  unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012“ (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzand trei obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”- S.A., in calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico - economici ai acestora (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat, şi pentru actualizarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea platii contributiei financiare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la bugetul Gruparii Europene de Cooperare Teritoriala “Reteaua Europeană de Cunostinte in Urbanism” in perioada 2012-2013 (14-02-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2012 (11-01-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate Programului Operaţional Regional (09-01-2012)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice (05-01-2012)