• Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Sala Polivalenta 4.000 locuri – structura preluata, b-dul Stirbei Voda, municipiul Craiova, judetul Dolj” din cadrul Programului ,,Sali de Sport”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” – S.A.  (10-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot olimpic – Bulevardul Garii nr. 21, municipiul Brasov, judetul Brasov”- structura preluata, din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” – S.A.  (10-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico - economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare  (27-11-2009)
 • Proiect de HOTA/RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 620/2001  (19-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo – Baza Sportiva Aleea Stadionului, nr. 2, municipiul Focsani, judetul Vrancea” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania NaNionala de Investitii ,,C.N.I.” – S.A.  (12-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot olimpic – Aleea Parcului nr. 7A, municipiul Braila, judetul Braila” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” – S.A. (12-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot de polo – Str. Aviatiei nr. 1, municipiul Iasi, judetul Iasi” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. (12-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot olimpic – Bulevardul Iosif Bulbuca, municipiul Timisoara, judetul Timis” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizatb prin Compania NaNionala de InvestiNii ,,C.N.I.” – S.A. (12-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo – B-dul Closca, nr. 6, municipiul Galati, judetul Galati” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” – S.A. (12-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo – Str. Banul Stepan, nr. 2A, municipiul Craiova, judetul Dolj” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. (12-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale precum si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitor la administrarea si vânzarea acestora (12-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea Anexei la Hotararea guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructura rutiera si de mediu afectate de inundatii in perioada aprilie-mai si iulie-august 2005, ce vor beneficia de finantari din programul PHARE 2005 (05-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica a râului Siret pe sector Cosmesti – Movileni” (26-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 2/34 la Hotarârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute în etapa I de implementare a programului (20-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii ,,Sala de sport competitionala de nivel national si international – Soseaua Stefan cel Mare nr. 7 - 9, Sector 2, Bucuresti” din cadrul Programului ,,Sali de sport”, derulat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” – S.A. (20-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo – Str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj Napoca, Judetul Cluj” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” – S.A. (19-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 4 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico - economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare (14-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (08-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind declararea utilitãtii publice pentru lucrarea de interes national Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate (06-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii - S.A. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1214/2007 (24-09-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevedrilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitor la administraeea si vânzarea acestora (28-08-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Bazin de înot - str. Eugen Popa, f.n., Arad, judetul Arad din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Nationalã de Investitii C.N.I. - S.A. (21-08-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea Anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructurã rutierã si de mediu afectate de inundatii în perioada aprilie – mai si iulie – august 2005, ce vor beneficia de finantãri din Programul PHARE 2005 (14-08-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Braila, municipiul Braila, str. Viilor – str. Vadul Catagatei, etapa III”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (28-07-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurarea apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”, care se deruleaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.”–S.A în calitate de Agentie de Implementare (15-07-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea Anexei la Hotarârea de Guvern nr.704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructura rutiera si de mediu afectate de inundatii în perioada aprilie – mai si iulie – august 2005, ce vor beneficia de finantari din Programul PHARE 2005 (23-06-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru completarea Programului de reconstructie a caselor de locuit afectate de calamitatile naturale produse în judetele Bacau, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1151/2007 (19-06-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2001 (29-05-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national “Amenajarea hidroenergetica a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni (29-05-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1.688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei – Universitate (29-05-2009)