• PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului de informare, a punctului național, a punctelor naționale de contact și a persoanei naționale de contact, precum și a unităților de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care ia parte România în perioada de programare 2014-2020 (30-12-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea demolării Stadionului „Ion Oblemenco”, situat în Municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” (10-11-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al Comunei Curatele si in administrarea Consiliului Local al Comunei Curatele, judetul Bihor (24-10-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Oraşului Covasna şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Covasna, judeţul Covasna (13-10-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3000 de locuri”, str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (10-10-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Naţional de Tenis”, B-dul. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (10-10-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”, str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (10-10-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal”, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (10-10-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificare Hotararii Guvernului nr. 111/2014  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (29-09-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea imobilului - teren - din orasul Nasaud, str. Vasile Nascu, judetul Bistrita- Nasaud, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice - Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura, în domeniul public al orasului Nasaud si în administrarea Consiliului Local al orasului Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud (18-09-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, judeţul Maramureş (02-09-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Comunei Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa, judeţul Bihor (25-08-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1.447/2007 (21-08-2014)
 • PROIECT DE ORDONANTA privind acordarea unei sume „per-diem” pentru proiectele finanţate în cadrul programelor europene  (18-08-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno – ungară, semnat la Bucureşti, la 24 iulie 2014 (28-07-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3000 locuri – structură preluată”, str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.  (17-07-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului (14-07-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora  (07-07-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova (30-06-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional si aflate în administrarea consiliilor locale (24-06-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Irak privind cooperarea in domeniile dezvoltare regionala si administratie publica, semnat la Bucuresti, la 22 noiembrie 2013 (29-05-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (21-05-2014)
 • PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte (19-05-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Scolii Nationale de Grefieri, in domeniul public al Judetului Bistrita - Nasaud si in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud (16-05-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994 (13-05-2014)
 • PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre (01-05-2014)
 • PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (30-04-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea ''Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2014'' (09-04-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (03-04-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 (31-03-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru judetul Valcea (19-02-2014)
 • PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru stabilirea mecanismului financiar necesar implementsrii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, a Protocolului aditional la acesta, semnat la Chisinau la 23 septembrie 2010 si a celui de-al doilea Protocol Aditional la Acord, semnat la Bucuresti la 10 august 2011 si la Chisinau la 16 august 2011 (17-02-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale penru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (13-02-2014)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (13-02-2014)