• Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa”, realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (22-12-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011 (20-12-2011)
 • Proiect de LEGE privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (16-12-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din administrarea Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (13-12-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ de urgenta a Guvernului pentru modificarea art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania (05-12-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii (24-11-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 (22-11-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea de cadastru şi publicitate imobiliara (14-11-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (11-11-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti, la 6 octombrie 2011 (11-11-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism (07-11-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, precum şi a Acordului de cofinanţare privind realizarea proiectului pilot „Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil”, semnate  la Bucureşti, la 11 octombrie 2011 (07-11-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării zonei Şuior-Baia Sprie, oraş Baia Sprie, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local (03-11-2011)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (31-10-2011)
 • Proiect de LEGE privind aderarea  României la acordul parţial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluţia nr. 53/2010 adoptată la 8 decembrie 2010 de Comitetul Delegaţilor Miniştrilor al Consiliului Europei (27-10-2011)
 • Proiect de HORĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (26-10-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. (26-10-2011)
 • Proiect de HORĂRÂRE pentru modificarea anexei 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului (12-10-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (06-10-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2011 (29-09-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 (29-09-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (22-09-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea nr. crt. 16.2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (21-09-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui obiectiv de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici (20-09-2011)
 • Proiect de LEGE de ratificare a celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010 (16-09-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ privind realizarea obiectivului de investiţie ''Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa'', de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (07-09-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural - ambientale a cladirilor (01-09-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului - teren şi construcţie - Cazino Constanţa, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanţa, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (31-08-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996  (24-08-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Sală de sport multifuncţională” – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu” din cadrul Programului Săli de sport, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (09-08-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (04-08-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, municipiul Bucureşti, sector 2, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4”, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (04-08-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 (02-08-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 2 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico - economici, din cadrul Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A., în calitate de agenţie de implementare (28-07-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 şi a anexei nr.2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului (19-07-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului precum şi pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi modernizare Sediu Primărie Odobeşti, Judeţul Vrancea (19-07-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 Norme metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public (19-07-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere retele canalizare menajera şi pluviala in cartierele Munteni si Podeni din municipiul Barlad, judetul Vaslui'' din cadrul proiectului prioritar ''Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apa a localitatilor'' din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (19-07-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru judetul Constanta (28-06-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.10 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (22-06-2011)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii (09-06-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind utilizarea de către Primăria Municipiului Tecuci – judeţul Galaţi a materialelor de construcţii, achiziţionate în baza Programului de reconstrucţie a caselor de locuit afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2007, rămase neutilizate după reconstruirea caselor de locuit afectate de calamităţile naturale produse în luna septembrie 2007 (03-06-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Universitate - Pantelimon (02-06-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (24-05-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea alin.(2) al art.4 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja si pentru instituirea unei exceptii pentru anul 2011 referitoare la modalitatea de amplasare a constructiilor admise a se amplasa pe plaja cu destinatie turistica (19-05-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru completarea art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca (19-05-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism (12-05-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national ''Lucrari pentru punerea in functiune a capacitatii finale de productie de 8.500 mii tone lignit/an la cariera Jilt Sud'' (12-05-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism (03-05-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SC Compania de investitii pentru turism S.A la care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului detine actiuni, in numele statului (02-05-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrată a zonei costiere (29-04-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 2 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico -  economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare  cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie de implementare (27-04-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011 (21-04-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national ''Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Jilt Nord, la o capacitate de productie de 4.500 mii tone/an'' (20-04-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011 (20-04-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (12-04-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national ''Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an'' (12-04-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre (11-04-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi (22-03-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate ale programelor şi proiectelor noi de investiţii în turism (22-03-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru completarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A. (17-03-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale GERMISARA S.A., la care MDRT detine actiuni, in numele statului (16-03-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale CARMEN SILVA 2000 S.A, la care MDRT detine actiuni, in numele statului (16-03-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (11-03-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (08-03-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (08-03-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei României către Institutul European pentru Itinerarii Culturale în vederea derulării acţiunilor privind Programul pentru Itinerarii Culturale, pentru perioada 2011-2014 (25-02-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei „Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa” ca fiind de utilitate publică (25-02-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1909/2006 privind finantarea din bugerul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei a subprogramului multianual ''Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura aferente proiectelor finantate din programul PHARE Coeziune economica si sociala''' (25-02-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national ''Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Universitate - Pantelimon'' (17-02-2011)
 • Proiect de LEGE privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor (15-02-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 (09-02-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru declararea de interes naţional a “Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – ediţia de iarnă, 2013” (08-02-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice (02-02-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (27-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2011 (27-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind instituirea unei Retele Nationale de Trasee Cicloturistice (27-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei necesare pentru plata pretentiilor financiare ale S.C. C Balafas S.A. stabilite de Comisia de Adjudecare a Disputelor in cadrul proiectului PHARE RO 0108.03.04.05 „Centrul de Marketing si Produse Agricole Cluj” (27-01-2011)
 • Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (25-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011 (21-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea ''Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic'' şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului (21-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2011 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (21-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (19-01-2011)
 • Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi  produselor turistice (05-01-2011)