• Servicii de achizitionare a serviciilor de realizare a studiului de Evaluare intermediarã a Programului Operational Regional pentru perioada 01.01.2007 - 30.06.2009
 • Servicii de elaborare a unor lucrãri în domeniul urbanism, amenajarea teritoriului si habitat – metodologii Lot nr. 1: Metodologie - cadru pentru elaborarea documentelor de planificare strategica teritoriala, potrivit practicilor europene în domeniu .
  Lot nr. 2: Metodologie - cadru de planificare integrata (strategica, teritoriala si investitionalã), potrivit practicilor europene în domeniu.
  Lot nr. 3: Metodologie pentru identificarea întinderii si structurii zonelor metropolitane în România precum si pentru consultarea factorilor relevanþi privind asocierea metropolitana.
  • Anuntul de participare nr. 64285 este postat pe site-ul www.e-licitatie.ro
   Data limita participare: 29.10.2008 orele 10:00
 • Contract de achizitie servicii - Realizare (editare), tiparire, distributie ziar pe tematica europeana (ziar euROpeanul)
 • Contract de achizitie servicii - Conceptia grafica, machetare, tiparire si livrare materiale informative privind Programul operational Regional si Conceptie grafica, achizitionare si inscriptionare materiale promotionale privind Programul Operational Regional.
 • Contract de achizitie servicii - distributie publicatii
 • Contract de achizitie servicii - curierat rapid intern si international:
 • Contract de achizitie servicii - distributie publicatii