Autoritatea de Management România-Ungaria a transmis c?tre Autoritatea de Audit pachetul de desemnare, care constituie descrierea cadrului procedural ?i institu?ional de gestionare a Programului Interreg V-A Romania-Ungaria.

Pachetul de desemare a fost elaborat în cooperare cu Autoritatea Na?ional? din Ungaria.

Finalizarea procesului de desemnare va asigura cadrul legal necesar pentru transmiterea cererilor de plat? ?i rambursarea fondurilor de c?tre Comisia European?.

Publicat Joi, 27 Aprilie 2017