Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, prin Direc?ia General? Dezvoltare Regional? ?i Infrastructur?, cu sediul în Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucure?ti, în calitate de titular al Strategiei integrate de dezvoltare durabil? a Deltei Dun?rii, anun?? publicul interesat asupra disponibiliz?rii proiectului de Strategie integrat? de dezvoltare durabil? a Deltei Dun?rii, a finaliz?rii Raportului de mediu ?i Studiului de evaluare adecvat? aferente, elaborate în conformitate cu prevederile Hot?rârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu?rii de mediu pentru planuri ?i programe.

Strategia integrat? de dezvoltare durabil? a Deltei Dun?rii este un document strategic care orienteaz? dezvoltarea zonei Deltei Dun?rii pentru urm?torii 20 de ani ?i care fundamenteaz? Investi?ia integrat? teritorial? Delta Dun?rii care se va implementa în aceast? zon? în perioada 2016-2023. Acest document este elaborat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice cu expertiz? extern? din partea B?ncii Mondiale, contractat? în cadrul proiectului „Strategie integrat? de dezvoltare durabil? a Deltei Dun?rii ?i implementarea acesteia printr-o Investi?ie Teritorial? Integrat?” (cod SMIS 48101), finan?at din Programul Opera?ional Asisten?? Tehnic?.

Strategia integrat? de dezvoltare durabil? a Deltei Dun?rii, Raportul de mediu ?i  Studiul de evaluare adecvat? pot fi consultate pe site-ul www.mdrap.ro, sec?iunea “Dezvoltare teritorial? - Strategie integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii” ?i la sediul Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice din Strada Apolodor nr.17, sector 1, sediul Ministerului Justi?iei, etaj 5, camera 17, telefon: 0372.114.519, de luni pân? vineri, între orele 9.00-14.00.

Publicul poate formula în scris comentarii ?i propuneri privind Strategia integrat? de dezvoltare durabil? a Deltei Dun?rii, Raportul de mediu ?i Studiul de evaluare adecvat? în termen de 45 zile de la data prezentului anun?, la sediul Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucure?ti, Direc?ia General? Dezvoltare Regional? ?i Infrastructur? ?i prin e-mail la adresele teofil.gherca@mdrap.ro ?i radu.necsuliu@mdrap.ro, precum si la sediul Ministerului Mediului, Apelor ?i P?durilor, Bulevardul Libert??ii nr.12, Sector 5, Bucure?ti, Direc?ia General? Evaluare Impact ?i Controlul Polu?rii ?i prin e-mail la adresele: gabriela.osiceanu@mmediu.ro ?i oana.toader@mmediu.ro

Desc?rcare documente în limba român?

Dowload English version

Actualizat Luni, 8 Februarie 2016