Prezentare general?

Strategia Na?ional? Anticorup?ie (SNA) 2016 – 2020, adoptat? prin Hot?rârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 ?i publicat? în Monitorul Oficial din 23 august 2016, men?ine abordarea strategiei precedente (SNA 2012-2015) cu privire la implementare ?i monitorizare, propunându-?i totodat? s? îmbun?t??easc? aspectele care nu au func?ionat.

Monitorizarea implement?rii prevederilor SNA la nivelul administra?iei publice locale se realizeaz? de c?tre Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, prin direc?ia de specialitate.

Actualizat Miercuri, 15 Noiembrie 2017