Prezentare general?

Strategia Na?ional? Anticorup?ie (SNA) 2012 – 2015 este un document de viziune strategic? pe termen mediu, care ofer? coordonatele majore de ac?iune în sprijinul promov?rii integrit??ii ?i bunei guvern?ri la nivelul tuturor institu?iilor publice. Implementarea strategiei se realizeaz? sub autoritatea ?i în coordonarea ministrului justi?iei. SNA cuprinde principii de ac?iune, obiective generale ?i specifice relevante la nivel na?ional, aspecte practice ?i instrumente concrete de lucru utile la dezvoltarea planurilor de ac?iune sectoriale. Pentru a veni în întâmpinarea direc?iilor de ac?iune ale SNA, la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice a fost înfiin?at Serviciul Anticorup?ie.