PROIECTUL: „Abordare strategic? în domeniul anticorup?ie la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice” - cod SMIS 40031

Proiectul „Abordare strategic? în domeniul anticorup?iei la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice a fost ini?iat ca urmare a observa?iilor formulate de c?tre Comisia European? prin intermediul Mecanismului de Cooperare ?i Verificare ?i DG Regio în parteneriat cu mai multe state ale Uniunii Europene. Proiectul a fost implementat de c?tre Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice în parteneriat cu Asocia?ia pentru Implementarea Democra?iei.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea de instrumente utile de informare, monitorizare, control ?i raportare în scopul responsabiliz?rii factorilor decizionali ?i executivi în aplicarea principiului integrit??ii în serviciul public, prevenirea ?i combaterea corup?iei la nivelul structurilor Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice.

Perioada de implementare: 12 martie 2012 – 12 noiembrie 2015

Buget aprobat: 4.136.504,70 lei

Rezultate:

  • Elaborarea, aprobarea ?i diseminarea Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice 2015-2020;
  • Elaborarea ?i implementarea metodologiei de identificare a riscurilor ?i vulnerabilit??ilor la corup?ie la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (MDRAP);
  • Instruirea personalului din cadrul MDRAP în vederea implement?rii metodologiei de identificare a riscurilor ?i vulnerabilit??ilor la corup?ie la nivelul MDRAP;
  • Organizarea de sesiuni de instruire cu personalul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice:
  • 360 de persoane instruite;
  • 10 module de formare furnizate;
  • 1 reprezentant al MDRAP instruit în domeniul anticorup?ie în guvernarea local?.

Mai multe informatii despre acest proiect.

Publicat Joi, 12 Octombrie 2017