Agenda minister

 

PROIECTUL: ”Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local (SIPOCA 34)

Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice implementeaza proiectul Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local (SIPOCA 34).

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), Axa Prioritara 2: Administratie si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul Specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii în cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Scopul acestuia este de a creste capacitatea administrativa la nivelul autoritatilor publice centrale si locale prin dinamizarea, dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM), inclusiv îmbunatatirea competentelor personalului în desfasurarea activitatilor specifice SCIM.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • identificarea problemelor specifice activitatilor de control intern managerial impuse de legislatia în vigoare,
  • elaborarea, dezvoltarea si implementarea unor instrumente de lucru aferente unui management organizational eficient,
  • dezvoltarea/cresterea competentelor de management organizational ale personalului SGG, ministerelor si autoritatilor publice locale selectate în proiect, cu atributii în domeniile standardelor de management, prin formarea a 300 de persoane pe tematica SCIM,
  • cresterea gradului de utilizare a standardelor de management care compun SCIM în administratia publica.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  • elaborarea unor metodologii de implementare a SCIM,
  • formarea a 300 de persoane pe tematica SCIM la nivelul administratiei publice centrale si locale,
  • sprijinirea a 24 unitati administrativ teritoriale în procesul de implementare a SCIM,
  • implementarea unui sistem informatic integrat (platforma IT) în vederea optimizarii cooperarii între institutiile publice si SGG.

Data de începere: 16.09.2016

Perioada de implementare: 30 luni

Bugetul proiectului: 4.930.662,00 lei, din care 4.143.333,89 lei reprezinta cofinantarea din partea Fondului Social European.

Pentru detalii suplimentare:

Publicat Joi, 12 Octombrie 2017