Punctul de Contact pentru implementarea Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati din cadrul MDRAP este responsabil de implementarea Conventiei la nivelul institutiei. Obiectivul Conventiei este promovarea, protejarea si asigurarea exercitarii depline si în conditii de egalitate a tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilitati si promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinseca.

Conform prevederilor Legii nr. 8/2016 privind înfiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, sunt constituite puncte de contact pentru implementarea Conventiei în cadrul urmatoarelor ministere: Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Justitiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Concomitent, actul normativ desemneaza si un Mecanism de coordonare a masurilor pentru implementarea Conventiei.

Obiectiv
Împreuna cu Mecanismul de coordonare formuleaza si înainteaza spre adoptare politici publice si programe de implementare a Conventiei în domeniul Fondurilor Europene Structurale si de Investitii.

Atributii

a) asigura elaborarea si publicarea unui plan de implementare a Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati (CDPD) la nivelul MDRAP;
b) asigura elaborarea si publicarea unor rapoarte semestriale privind progresele înregistrate în ceea ce priveste implementarea CDPD la nivelul MDRAP;
c) reprezinta MDRAP în relatia cu mecanismele interne si internationale privind drepturile omului pe problematica dizabilitatii;
d) transpune prevederile CDPD în toate Programele Operationale si mecanismele financiare nerambursabile, prin documentele specifice aferente acestora;
e) este responsabil pentru orice activitate care implica o cooperare internationala, în sfera de atributii si competente ce revin ministerului pe problematica din domeniul dizabilitatii, în conformitate cu articolul 32 (1) din CDPD;
f) este promotor al CDPD si al valorilor sale in relatia cu celelalte ministere si autoriati guvernamentale, Autoritati Publice Locale, în relatia cu reprezentantele misiunilor diplomatice prezente la Bucuresti precum si în relatia cu Comisia Europeana si Consiliul Europei pe problematica dizabilitatii;
g) asigura punerea în acord a cadrului legislativ, a politicilor, programelor si masurilor din domeniul de activitate al MDRAP cu prevederile CDPD;
h) asigura promovarea aspectelor legate de dizabilitate în toate politicile si programele ministerului si este responsabil cu diseminarea exemplelor de bune practici în domeniul dizabilitatii astfel încât, pe baza acestora, sa poata fi dezvoltate abordari inovative legate de punerea în aplicare a CDPD privind drepturile persoanelor cu dizabilitati;
i) este responsabil de asigurarea participarii semnificative a persoanelor cu dizabilitati în procesele de consultare privind dezvoltarea si punerea în aplicare a legislatiei, programelor sau a politicilor din domeniul dizabilitatii ce revin MDRAP;
j) colaboreaza cu Mecanismul de Coordonare si Consiliul de Monitorizare, pentru realizarea unui plan national de actiune privind implementarea CDPD;
k) colaboreaza cu Punctele de Contact ale celorlalte state membre;
l) reprezinta MDRAP la grupul de lucru la nivel înalt pentru persoanele cu dizabilitati si la alte întâlniri si conferinte ale Uniunii Europene pe domeniul dizabilitatii si al implementarii Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati;
m) participa la implementarea proiectelor finantate din instrumente financiare nerambursabile în vederea cresterii capacitatii administrative pentru implementarea CDPD si a cresterii vizibilitatii problematicii dizabilitatii.

Publicat Joi, 26 Octombrie 2017