In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Hotarare a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 24.04.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti sau la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Miercuri, 24 Aprilie 2019