Agenda minister

Vineri, 14 Iunie 2019

Viceprim-ministrul Vasile Daniel Suciu participa la reuniunea informala a ministrilor responsabili cu dezvoltarea urbana (Palatul Parlamentului)
 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Construire Complex sportiv – localitatea Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud''.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 17.05.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Vineri, 17 Mai 2019