In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”- SA aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 23.04.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Marti, 23 Aprilie 2019