Programul Opera?ional Comun Bazinul M?rii Negre 2014-2020
Anun? recrutare exper?i 

Agen?ia de Dezvoltare Regional? Sud-Est (Secretariatul Tehnic Comun al Programul Opera?ional Comun Bazinul M?rii Negre 2014-2020) caut? evaluatori de proiect pentru evaluarea calitativ? (tehnic? ?i financiar?) ?i evaluarea conformit??ii în ceea ce prive?te ajutorul de stat, legat de propunerile de proiecte eligibile, depuse în cadrul  primului apel de propuneri de proiecte.

Informa?ii detaliate referitoare la aceste pozi?ii, criteriile de selec?ie, precum ?i procedura de recrutare pot fi accesate aici.

Persoanele interesate pot depune documentele solicitate pân? pe data de 11 august 2017, orele 23:59 (GMT + 2 hrs.) la urm?toarea adres?: recruitment@adrse.ro.

 

Publicat Marti, 8 August 2017