În contextul apropiatei lans?ri a celei de-a treia runde de apeluri de propuneri din cadrul Programului, Secretariatul Comun organizeaz? în perioada 06-10 noiembrie 2017o serie de evenimente de informare ?i un forum pentru identificare de parteneri.

Apelurile planificate pentru lansare vizeaz? urm?toarele priorit??i de investi?ii:

  • Apelul 3 deschis7/c (sisteme de transport), 8/b (for?? de munc?) ?i 9/a (s?n?tate)
  • Apelul 3 restrâns6/c (patrimoniu natural ?i cultural), 7/c (sisteme de transport) ?i 8/b (for?? de munc?)

Evenimentele se vor desf??ura conform urm?torului grafic:

EVENIMENTE DE INFORMARE ÎN ROMÂNIA ?I UNGARIA – APELURILE DESCHIS ?I RESTRÂNS

ARAD, 06.11.2017

Pentru poten?iali solicitan?i din jude?ele Arad ?i Timi?

SZEGED, 07.11.2017

Pentru poten?iali solicitan?i din jude?ele Csongrád ?i Békés  

ORADEA, 08.11.2017

Pentru poten?iali solicitan?i din jude?ele Bihor ?i Satu-Mare

DEBRECEN, 09.11.2017

Pentru poten?iali solicitan?i din jude?ele Hajdú-Bihar ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg

FORUM PENTRU IDENTIFICARE DE PARTENERI ÎN ROMÂNIA – APELUL DESCHIS

ORADEA, 10.11.2017

Pentru poten?iali solicitan?i din toate cele opt jude?e ale ariei programului

V? invit?m s? consulta?i versiunea draft a Agendei evenimentelor. Informa?ii cu privire la locul de desf??urare a acestora vor fi comunicate prin e-mail celor înregistra?i.

Obiectivul evenimentelor de informare este de a sprijini poten?ialii solicitan?i în preg?tirea de proiecte de succes pentru cele dou? apeluri care vor fi lansate în curând. Limba de lucru a sesiunilor de informare este româna, pentru evenimentele din Romania, respectiv maghiara, pentru evenimentele din Ungaria. Participarea la evenimentele de informare este liber?, limitat? doar de capacitatea s?lilor de conferin??.

Forumul pentru identificare de parteneri î?i propune s? sprijine ini?iative de cooperare de succes ?i s? faciliteze crearea de parteneriate. Forumul se va desf??ura în limbile român? ?i maghiar?.  Datorit? capacit??ii limitate a s?lilor, v? rug?m s? desemna?i din partea fiec?rei institu?ii câte un reprezentant, maximum doi, care s? participe la eveniment.

Prin urmare, în cazul în care dori?i s? participa?i la oricare dintre evenimentele noastre, v? rug?m s? v? înregistra?i completând Formularul online pân? la 02 noiembrie 2017, ora 12:00 EET

V? a?tept?m cu drag.