Între╚Ťinere a echipamentelor, asisten╚Ť─â tehnic─â ╚Öi interven╚Ťii în caz de defec╚Ťiune, pentru echipamentele IT care sunt date spre folosin╚Ť─â personalului MDRAP implicat în gestionarea Programului Opera╚Ťional Comun Bazinul M─ârii Negre (publicat: 07-11-2018) Anunt de participare Specificatii tehnice + formular de oferta + model contract. Achizi┼úionarea de licen┼úe software, din bugetul de AT aferent Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (publicat: 18-10-2018) Invitatie de participare Specificatii tehnice Clarificare 1 (publicat: 22-10-2018) Servicii de organizare a unor evenimente in cadrul activitatilor de coordonare a ariei prioritare 3 a strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii (publicat: 04-09-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formulare Model de contract Achizitionare servicii de consultanta pentru elaborarea caietului de sarcini „Servicii de expertiza tehnica pentru AM POCA, in vederea verificarii din punct de vedere tehnic (IT) a proiectelor cu componenta IT” (publicat: 10-08-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formulare Model de contract Achizitionare servicii de monitorizare a proiectelor finantate in cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4- imbunatatirea mediului inconjurator din cadrul “Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice  si  sociale  in  cadrul Uniunii  Europene  extinse” (publicat: 18-07-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini - Anexa 2.1 | Anexa 2.2 | Anexa 2.3 Formulare Model de contract Achizitionare brosuri si CD/DVD-uri inscriptionate in vederea promovarii activitatilor desfasurate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale in cadrul proiectului cu titlul „CENTENARUL ROMANIEI IN ADMINISTRAtIA PUBLICA LOCALA (publicat: 08-06-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formulare Model de contract Servicii de formare profesional─â  în vederea instruirii personalului din administra╚Ťia public─â local─â ╚Öi de la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice necesare în cadrul proiectului “Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun─â strategie  de prevenire a corup╚Ťiei în administra╚Ťia public─â”- Cod  SIPOCA 61 (publicat: 25-05-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formulare Model de contract Achizi╚Ťionare tonere pentru Punctul Na╚Ťional de Contact pentru Programul Transna╚Ťional Dun─ârea pentru anul 2018 (publicat: 27-04-2018) Caiet de sarcini Model de contract Achizi╚Ťionare servicii pentru organizarea evenimentului Universitatea Cooper─ârii Teritoriale Europene 2018 SMARTRANSNATIONAL COOPERATION, Bucure╚Öti, noiembrie 2018 (publicat: 26-04-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini - Anexa Formulare Model de contract Achizitionarea de mobilier in cadrul proiectului ''Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica'', cod SIPOCA 61, respectiv scara si liza (publicat: 24-04-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini: scara | liza Centralizator de preturi Formular de oferta Achizitionarea echipamente IT, periferice si licente necesare desfasurarii activitatii echipei de proiect, in cadrul proiectului “Calitate, Standarde, Performanta – permisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice” – cod SIPOCA 47 (publicat: 02-04-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Model de contract Formulare Clarificare 1 (publicat: 05-04-2018) Achizitionarea unei scari pliabile pentru Autoritatea de Management a Programului Interreg V-A Romania - Ungaria (publicat: 29-03-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Centralizator de preturi Formular de oferta Achizitionarea de produse de lacatuserie pentru sediile M.D.R.A.P. (publicat: 26-03-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Centralizator de preturi Formular de oferta Clarificare (publicat: 30-03-2018) Achizitionarea unui mijloc de transport pentru implementarea Proiectului ”Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bun─â strategie de prevenire a corup╚Ťiei în administra╚Ťia public─â, cod SIPOCA 61” (publicat: 22-03-2018) Anunt de participare Caiet de sarcini Model de contract Formulare Clarificari (publicat: 26-03-2018) Achizitionarea de servicii pentru ORGANIZARE DE EVENIMENTE pentru promovarea Programului Transnational Dunarea din bugetul Proiectului de Asistenta Tehnica dedicat Punctului National de Contact Dunarea (publicat: 21-03-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Model de contract Formulare Achizitionare sistem de detectie si averitzare incendiu pentru seidul MDRAP din Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti, corpul D, etaj 5 si corpul A etaj 3 si etaj 5 (publicat: 15-03-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Model de contract Achizi╚Ťia de servicii de traducere pentru documente ┼či interpretare consecutiv─â în cadrul întâlnirilor de lucru ale Organismului intermediar ce se vor utiliza în cadrul „Programului de Cooperare Elve┼úiano - Român vizând reducerea disparit─â┼úilor economice ┼či sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”-doar serviciile de interpretatiat (publicat: 15-03-2018) Caiet de sarcini Model contract Servicii de închiriere sal─â de evenimente, interpretariat simultan englez─â, servicii furnizare catering ╚Öi pauze de cafea, necesare organiz─ârii seminarului comun cu Comisia European─â pe tema ajutorului de stat in transporturi (publicat: 13-03-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formular de oferta Model de contract Clarificare 1 (publicat: 16-03-2018) Achizitionarea serviciilor de reparatii si intretinere pentru u╚Öile automate glisante din sediul MDRAP, din bd. Libertatii nr.16, pentru anul 2018, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 (publicat: 09-03-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formular de oferta Model de contract Achizitie de materiale consumabile in cadrul proiectului „Calitate, Standarde, performanta – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Admnistratiei Publice si Fondurilor Europene”, SIPOCA 47 (publicat: 01-03-2018) Caiet de sarcini Contract  furnizare Clartificare 1 (publicat: 05-03-2018) Achizitie de servicii de traduceri pentru Autoritatea de Management a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia (publicat: 14-02-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formular de oferta Model de contract Clarificare 1 (publicat: 19-02-2018) Achizitie servicii de mentenan╚Ť─â echipamente pentru structurile din cadrul Autorit─â╚Ťii de Management a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalier─â România-Serbia (publicat: 12-02-2018) Anunt de participare Caiet de sarcini Formular de oferta Model de contract Achizitionare servicii de mutare mobilier, fotocopiatoare, documente, inclusiv servicii de transport, pentru anul 2018 (publicat: 09-02-2018) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formulare Model de contract Clarificari 1 (publicat: 14-02-2018) Achizi┼úionarea de produse consumabile în cadrul proiectului Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun─â strategie de prevenire a corup╚Ťiei în administra╚Ťia public─â, cod SIPOCA 61 (publicat: 08-02-2018) Invitatie de participare Specificatii tehnice Formular de oferta Centralizator de preturi Model nota de comanda Consultarea pie╚Ťei în vederea ob╚Ťinerii unor valori estimate pentru fundamentarea creditelor bugetare necesare pentru achizi╚Ťia ╚Öi punerea în func╚Ťiune a unui server în cadrul Proiectului”Consolidarea cadrului pentru cre╚Öterea calit─â╚Ťii serviciilor publice ╚Öi pentru sprijinirea dezvolt─ârii la nivel local (SPC)” – cod SIPOCA 9 (publicat: 07-02-2018) Anunt de consultare a pietei Caiet de sarcini PROCEDURA ANULATA / Nota nr. 11993/01.02.2018 Achizi┼úionare servicii de formare profesioal─â în vederea instruirii personalului din administra╚Ťia public─â local─â ╚Öi de la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, în cadrul proiectului ''Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun─â strategie de prevenire a corup╚Ťiei în administra╚Ťia public─â'' - Cod SIPOCA 61 (publicat: 04-12-2017) Invitatie de participare Caiet de sarcini Formulare Model de contract Anexa Clarificare cu prelungire termen de depunere 1 (publicat: 08-12-2017) Clarificare cu prelungire termen de depunere 2 (publicat: 14-12-2017) Clarificare cu prelungire termen de depunere 3 (publicat: 18-12-2017) Prelungire termen de depunere 4 (publicat: 18-01-2018) Achizitionarea de servicii de inchiriere sala de evenimente si servicii catering si pauza de cafea necesare organizarii a trei evenimente nationale adresate beneficiarilor din apelurile de proiecte finantate in cadrul Programului Interreg Europe in anul 2018 (publicat: 17-01-2018) Invitatie de participare Caiete de sarcini: Lot I | Lot II | Lot III Formulare Model de contract Achizi╚Ťionarea de servicii pentru „Campanie de comunicare pentru promovarea oportunit─â╚Ťilor de finan╚Ťare”, cuprinse în proiectul „Fondurile europene pe în╚Ťelesul tuturor”, propus spre finan╚Ťare din Programul Opera╚Ťional Asisten╚Ť─â Tehnic─â 2014-2020 (publicat: 11-01-2018) Anunt de participare Referat de oportunitate
Subsectiuni
Arhiva 2017Arhiva 2016Arhiva 2015Arhiva 2014Arhiva 2013