CP 12/2018 (MySMIS POCA/471/2/1, pentru regiunile mai pu?in dezvoltate), cu titlul Fundamentarea deciziilor, planificare strategic? ?i m?suri de simplificare pentru cet??eni la nivelul administra?iei publice locale din regiunile mai pu?in dezvoltate; CP12/2018 (MySMIS POCA/470/2/1, pentru regiunea mai dezvoltat? B-IF), cu titlul Fundamentarea deciziilor, planificare strategic? ?i m?suri de simplificare pentru cet??eni la nivelul administra?iei publice locale din regiunea mai dezvoltat?.
Publicat Vineri, 16 Noiembrie 2018