Planul de amenajare a teritoriului judetean - PATJ

Planul de amenajare a teritoriului judetean - PATJ - se întocmeste pentru teritoriul administrativ al  judetului si reprezintã expresia spatialã a programului de dezvoltare socio-economicã a acestuia. PATJ are rol de armonizare a dezvoltãrii durabile a teritoriului si preia prevederile planurilor de amenajare a teritoriului zonal sau national.

Elaborarea acestor planuri este o conditie pentru realizarea Planurilor Urbanistice Generale ale unitãtilor administrativ teritoriale componente. 90% din judetele tãrii au planurile de amenajare a teritoriului judetean avizate si aprobate conform legii.

Planurile de amenajare a teritoriilor zonale – PATZ - si judetene - PATJ - contin programe de mãsuri pe termen scurt, mediu si lung care privesc înlãturarea sau ameliorarea disfunctionalitatilor si disparitãtilor care se manifestã în acea zonã.

PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN – PATJ

 
Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean VALCEA FAZA 1 - Identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea, cu evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor FAZA 2 - Diagnostic prospectiv si general, evaluarea decalajului dintre situatia actuala si cea anticipata si dorita pentru orizontul stabilit FAZA 3 - Strategia de dezvoltare spatiala a judetului si programul de masuri
 Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean ILFOV - actualizare
ETAPA I - Elemente care conditioneaza dezvoltarea / Diagnostic, prioritati ETAPA a II-a - Strategia de dezvoltare / Planul de mãsuri
 Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean PRAHOVA - actualizare
VOLUMUL I: Situatia existenta / Probleme si prioritati VOLUMUL II: Propuneri / Program de masuri

Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean VASLUI - actualizare VOLUMUL I - Diagnostic, prioritati VOLUMUL II - Strategia de amenajare a teritoriului
Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean ARAD - actualizare ETAPA I - Faza I - Documentatie pentru avizul de mediu ETAPA I - Faza II - Elemente care conditioneaza dezvoltarea ETAPA II - Diagnostic prospectiv si general, prioritati ETAPA III - Strategia de dezvoltare spatiala si programul de masuri Studiu istoric / Raport de mediu / Declaratie SEA / Lista avizelor obtinute
Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean BRAILA - actualizare Faza II - Identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea, cu evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor FAZA III - Diagnostic prospectiv si general, evaluarea decalajului dintre situatia actuala si cea anticipata si dorita pentru orizontul stabilit Faza IV - Strategia de amenajare a teritoriului si programul de masuri

Stadiul realizarii Planurilor de Amenajare a Teritoriului Judetean 2010 


Actualizat Miercuri, 22 Septembrie 2010