PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL – PATZ

PATZ se întocmeste pentru teritorii grupate într-o zonã cu caracteristici comune, geografice, economice sau/si de altã naturã, care cuprinde în întregime sau partial teritoriul administrativ al mai multor unitãti teritorial administrative.Acest tip de plan genereazã politici teritoriale zonale pe probleme concrete de interes comun.

Planurile de Amenajare a Teritoriului Zonal – in functie de teritoriul pentru care se elaboreazã pot fi: regional, interjudetean, interorãsenesc, intercomunal, periurban, metropolitan (al municipiilor de rangul 1) si frontalier.  

Aceste planuri definesc cadrul de desfãsurare a activitãtilor economice si sociale în concordantã cu planurile de amenajare a teritoriului superioare.

Pe baza acestor planuri se stabileste profilul socio-economic si zonificarea teritoriului în functie de posibilitãtile de dezvoltare a unitãtilor economice corelate cu disponibilul de fortã de muncã, amplasarea constructiilor, dotãrilor si echipãrilor, respectând patrimoniul natural, trãsãturile specifice urbanistice si utilizarea rationalã a terenurilor în cadrul unei organizãri structurale a perimetrului construibil. 

Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ - elaborate

 

Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ - In curs de elaborare

Faza I - Situatia existenta si disfunctionalitati Vol.I Potentialul natural.Potentialul demografic.Reteaua de asezari. Patrimoniul construit Vol II. Infrastructura tehnica a teritoriului. Activitatile economice.Aspectele sociale.Analiza SWOT Grup de lucru interinstitutional constituit pentru coordonarea elaborarii documentatiei „Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter-Orasenesc - Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Râsnov, Brasov (Poiana Brasov)” Anunt de notificare - 02.06.2009 Anunt de notificare - 05.06.2009 Analiza problemelor semnificative de mediu, inclusiv starea mediului si evolutia acestuia in absenta implementarii Grup de lucru constituit în vederea realizarii etapei de definitivare a proiectului de plan si de realizare a Raportului de mediu pentru documentatia „Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter-Orasenesc - Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Râsnov, Brasov (Poiana Brasov) Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter-Orasenesc - Sinaia, Buateni, Azuga, Predeal, Rasnov, Brasov (Poiana Brasov)” - Faza I - Identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea, diagnostic prospectiv si general (Situatia existenta) - Restructurata
Ordin nr. 925 din 03.11.2009 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru interinstitu┼úional pentru coordonarea elabor─ârii reglement─ârii „Metodologie privind elaborarea ┼či con┼úinutul cadru al documenta┼úiilor de amenajarea teritoriului pentru zonele costiere; Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal – Zona costier─â a M─ârii Negre” Faza I
Faza II Faza III
Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, jude┼úul Sibiu (publicat: 12-09-2012) Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, judetul Sibiu (publicat: 12-09-2012)
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - PATZR Planul de amenajare a teritoriului zonal al bazinului hidrografic al râului Tisa
Actualizat Miercuri, 12 Septembrie 2012