Strategia pentru mobilizarea investiÅ£iilor în renovarea fondului de clădiri rezidenÅ£iale şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel naÅ£ional - Versiunea 2/2017 (actualizat 31-10-2017) Model raportare 2016 acÅ£iuni clădiri ale administraÅ£iei publice centrale şi model fisă tehnică a clădirii; InformaÅ£ii suplimentare se pot obÅ£ine de la Marina Badea – 0372.114.588, email: marina.badea@mdrap.ro (actualizat 10-03-2017) ORDIN nr. 2.775 din 21 octombrie 2016 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraÅ£iei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naÅ£ional privind creşterea performanÅ£ei energetice a blocurilor de locuinÅ£e, cu finanÅ£are în anul 2016 (publicat 23-11-2016) ORDIN nr. 292 din 8 martie 2016 (*actualizat*)pentru aprobarea Programului naÅ£ional privind creşterea performanÅ£ei energetice a blocurilor de locuinÅ£e, cu finanÅ£are în anul 2016 (publicat 23-11-2016) Model - Fisa cladire raportare 3% martie 2016 (publicat 26-02-2016) Model - Lista cladiri raportare 3% martie 2016 (publicat 26-02-2016) Ordonanta nr. 13 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.68/2016 (actualizat: 26-02-2016) Ordin nr. 2008 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea Instructiunii pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.952/2015 (actualizat: 26-02-2016) ORDIN nr. 3152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 (publicat 03-11-2015) ORDIN nr. 2237 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri'' (publicat 03-11-2015) Ordinul nr. 263 din 30 iunie 2015 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deÅ£inute şi ocupate de administraÅ£ia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp şi punerea inventarului la dispoziÅ£ia publicului, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.490/2015 (actualizat: 26-02-2015) Model - Lista clădirilor încălzite şi/sau răcite, deÅ£inute şi ocupate de administraÅ£ia publică centrală cu suprafeÅ£e totale utile cuprinse între 250 mp şi 500 mp (actualizat: 10-02-2016) Plan pentru cresterea numarului de cladiri cu consum de energie aprope egal cu zero – iulie 2014 (publicat: 05-09-2014) Inventarul cladirilor incalzite si/sau racite cu suprafete utile de peste 500 mp, detinute si ocupate de administratia publica centrala (realizat pe baza datelor/informatiilor transmise de administratia publica centrala – ministere, alte organe de specialitate aflate in subordinea Guvernului ori a ministerelor sau autoritati administrative autonome – in aplicarea prevederilor OMDRAP nr. 3.466 publicat in M.O., partea I, nr. 778/12.12.2013, care transpune prevederile art.5 alin.(5) din Directiva 2012/27/UE privind eficienta energetica), realizat la data de 31.12.2013 si actualizat la data de 25.03.2014 Model - Lista cladirilor din domeniul public al statului (publicat: 15-11-2013) Cercetare referitoare la cadrul metodologic de calcul al nivelurilor de cost optim al cerinÅ£elor minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elemente de anvelopă ale acestora: Faza 2 – Raport final (publicat: 26-03-2014) - consultare publica Cost optim - Introducere (publicat: 16-07-2014) Anexa 1Anexa 2 Anexa 3 / Anexa 4 / Anexa 5  / Anexa 6 / Anexa 7 / Anexa 8 / Anexa 9 / Anexa 10 / Anexa 11 / Anexa 12 Strategia pentru mobilizarea investiÅ£iilor în renovarea fondului de clădiri rezidenÅ£iale şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel naÅ£ional - Versiunea 1/2014, 30 aprilie 2014 (publicat: 26-05-2014)

Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor nr. 163/540/23/2009 (publicat: 14-04-2014) ORDIN nr. 3466/2013 privind inventarierea cladirilor incalzite si/sau racite, detinute si ocupate de administratia publica centrala, si punerea inventarului la dispozitia publicului, precum si constituirea unor banci de date specifice privind eficienta energetica (publicat: 13-12-2013) ORDIN nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanÅ£a energetică a clădirilor şi inspecÅ£ia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 (publicat: 21-10-2013) LEGE nr. 372/2005 REPUBLICATAprivind performanta energetica a cladirilor (publicat: 18-10-2013) LEGE nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor (publicat: 23-05-2013) LEGE nr. 372/13.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor cu documentele subsecvente (publicat: 22-06-2010) ORDIN nr. 691/08.10.2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanÅ£a energetică a clădirilor (publicat: 04-11-2010) ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor Anexa nr. 1 - Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor Anexa nr. 2 - Partea a IV-a - Model certificat de performanta energetica al apartamentului ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/23.12.2009 privind unele măsuri financiar-bugetare (publicat: 04-11-2010) ORDIN nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor (publicat: 13-08-2010)

BUILD UP Skills România: Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forÅ£ei de muncă necesare în domeniul eficienÅ£ei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST) (publicat: 25-10-2012)

Programul pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcÅ£iunea de asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraÅ£iei publice locale

HOTĂRÂREA nr. 1868/2005 privind aprobarea şi finanÅ£area Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcÅ£iunea de asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraÅ£iei publice locale (publicat: 11-06-2012) HOTĂRÂREA nr. 765/2010 privind aprobarea şi finanÅ£area Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistenÅ£ei sociale şi ocrotirii sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor publice locale (publicat: 11-06-2012) Raport privind stadiul derularii Programului-pilot finanÅ£at din Fondul ElveÅ£ian de Contrapartidă şi cofinanÅ£at din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi bugetele administraÅ£iei publice locale la 31.12.2011 (publicat: 11-06-2012)
Actualizat Marti, 31 Octombrie 2017