Conferinta “Provocari si oportunitati privind amenajarea spatiului maritim din Marea Neagra pentru România Si Bulgaria”, BucureSti, 11 ianuarie 2018

În contextul finalizarii proiectului MARSPLAN-BS, scopul conferintei este de a contribui la valorificarea rezultatelor acestuia în sprijinul actiunilor viitoare de elaborare a planului de amenajare a spatiului maritim, precum si de a informa actorii relevanti cu privire la amenajarea spatiului maritim si bunele practici din domeniu.

Amenajarea spatiului maritim pentru Marea Neagra, tema centrala a conferintei, va fi abordata în cadrul evenimentului din perspectiva provocarilor si a oportunitatilor pentru România si Bulgaria.

În deschiderea conferintei vor lua cuvântul:

Ciprian Lucian ROSCA, secretar de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene Adriana PETCU, secretar de stat, Ministerul Apelor si Padurilor Juan RONCO ZAPATERO, Policy Officer, Directia Generala Afaceri Maritime si Pescuit (DG MARE), Directia privind Economia Albastra, Acvacultura si Amenajarea Spatiului Maritim, Comisia Europeana Greta BORG, Project adviser, Agentia Executiva pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comisia Europeana Tsvetelina ATANASSOVA, director, Departamentul de Planificare Strategica si Contractare, Directia Generala Planificare Strategica si Programe de Dezvoltare Regionala, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice, Bulgaria Simion NICOLAEV, director general, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina “Grigore Antipa”, România Atanas PALAZOV, director, Institutul de Oceanologie, Academia de Stiinte, Bulgaria

Prima sesiune a conferintei, dedicata discutarii necesitatii amenajarii spatiului maritim în vederea abordarii integrate a activitatilor maritime, are ca principale teme:

contributia proiectului MARSPLAN-BS la implementarea Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spatiului maritim; cadrul institutional pentru derularea procesului de amenajare a spatiului maritim; experienta implementarii conceptului de amenajare a spatiului maritim în alte state UE.

A doua sesiune abordeaza viziunea strategica si recomandarile de politica pentru amenajarea spatiului maritim în zona transfrontaliera din Marea Neagra pentru România- Bulgaria, având ca teme:

principalele provocari si oportunitati privind amenajarea spatiului maritim pentru România si Bulgaria - studii de caz: Studiul de caz zona Eforie, Studiul de caz acvacultura si pescuit, Studiul de caz privind sistemul de dirijare a navelor, Studiul de caz Sfântu Gheorghe, Studiul de caz Burgas (Interactiunea dintre uscat si mare); viziunea strategica privind amenajarea spatiului maritim în România si Bulgaria (Mangalia – Shabla); importanta participarii actorilor relevanti si a autoritatilor la elaborarea planului de amenajare a spatiului maritim pentru Marea Neagra; principalele recomandari de politica pentru amenajarea spatiului maritim în zona transfrontaliera din Marea Neagra pentru România-Bulgaria MARSPLAN-BS; actiuni viitoare: De la MARSPLAN BS catre MSP (elaborarea planului de amenajare a spatiului maritim la nivel national).

Obiectivele conferintei:

informarea si consultarea actorilor relevanti cu privire la importanta amenajarii spatiului maritim în contextul obligatiilor statelor membre stabilite conform Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spatiului maritim; dezbaterea cu privire la provocarile si oportunitatile procesului de amenajare a spatiului maritim; informarea cu privire la demersurile nationale privind stabilirea cadrului institutional pentru amenajarea spatiului maritim; prezentarea experientelor statelor UE în domeniul amenajarii spatiului maritim; informarea cu privire la rezultatele proiectului MARSPLAN-BS; sprijinirea cooperarii cu actorii relevanti în procesul de realizare a amenajarii spatiului maritim; sprijinirea procesului de valorificare a rezultatelor proiectului (dupa închiderea acestuia); consolidarea cooperarii transfrontaliere privind planificarea maritima; informarea cu privire la actiunile viitoare necesare pentru îndeplinirea obligatiilor privind amenajarea spatiului maritim si implicarea actorilor relevanti, înca dintr-un stadiu incipient, în acest proces.

Grupul tinta - 150 de reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice centrale si locale din România si Bulgaria, reprezentanti ai mediului academic si de cercetare, ONG-uri relevante pentru domeniul amenajarii spatiului maritim, reprezentanti ai mediului privat etc.

Expozitie de harti
În cadrul conferintei este organizata o expozitie de harti, care contine cele mai relevante rezultate ale proiectului pe urmatoarele teme:

planul de amenajare a spatiului maritim pentru zona transfrontaliera din Marea Neagra: Mangalia - Shabla (analiza situatiei curente - principalele utilizari ale spatiului maritim, analiza conflictelor si a sinergiilor din zonele maritime, scenariul de dezvoltare) sistemul de dirijare a navelor în spatiul maritim România - Bulgaria  pescuit si acvacultura în cadrul MSP Sfântu-Gheorghe: Interactiunea dintre uscat si mare (Metodologie Sketch Map) Burgas: Interactiunea dintre uscat si mare

Formular de înregistrare

Agenda conferintei 

Actualizat Miercuri, 10 Ianuarie 2018