POCA - Lansarea proiectului

Luni, 23 Aprilie 2018

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, în calitate de beneficiar, implementeaz─â, începând cu data de 17 aprilie 2018, proiectul „Instrumente de sistematizare a legisla╚Ťiei, de monitorizare ╚Öi de evaluare în administra╚Ťia public─â", cod SIPOCA 59.

Proiectul este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritar─â: Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar eficiente, Opera╚Ťiunea: Dezvoltarea ┼či introducerea de sisteme ┼či standarde comune în administra┼úia public─â ce optimizeaz─â procesele decizionale orientate c─âtre cet─â┼úeni ┼či mediul de afaceri în concordan┼ú─â cu SCAP, cod SIPOCA 59.

Proiectul se va implementa pe o perioad─â de 30 de luni, respectiv 17 aprilie 2018 –16 octombrie 2020, ╚Öi are o valoare total─â de 8.305.651,84 de lei, din care valoarea eligibil─â nerambursabil─â FSE este de 6.975.407,25 de lei, iar 1.330.244,59 de lei reprezint─â cofinan╚Ťarea eligibil─â a beneficiarului.

Scopul proiectului îl reprezint─â cre┼čterea calit─â┼úii activit─â┼úilor ┼či proceselor derulate de c─âtre autorit─â┼úile administra┼úiei publice ┼či a actelor administrative emise de c─âtre acestea, prin dezvoltarea ┼či aplicarea de instrumente de sistematizare a legisla┼úiei, de monitorizare ┼či evaluare în administra┼úia public─â.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Codificarea legisla╚Ťiei prin sistematizarea solu╚Ťiilor legale disparate privind procedura administrativ─â existente în legisla╚Ťia actual─â, precum ╚Öi reglementarea unor situa╚Ťii juridice noi semnalate de practica administrativ─â prin fundamentarea ╚Öi elaborarea proiectului Codului de procedur─â administrativ─â. Dezvoltarea de instrumente/mecanisme de monitorizare ╚Öi evaluare a impactului implement─ârii m─âsurilor cuprinse în „Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cet─â╚Ťenilor” ╚Öi în „Planul de ac╚Ťiuni pentru implementarea etapizat─â a managementului calit─â╚Ťii în autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice 2016-2020”, prin care s─â fie sprijinit procesul de implementare a planurilor de ac╚Ťiuni, precum ╚Öi procesele decizionale ulterioare în domeniul simplific─ârii procedurilor administrative aplicabile cet─â╚Ťenilor ╚Öi implement─ârii sistemelor de management al calit─â╚Ťii în administra╚Ťia public─â, derulate de c─âtre institu╚Ťiile ╚Öi autorit─â╚Ťile publice.

Principalele rezultate vizate ale proiectului sunt:

Realizarea unei analize a actelor, opera╚Ťiunilor ╚Öi contractelor administrative din perspectiv─â legislativ─â, doctrinar─â ╚Öi practic─â; Elaborarea unui index/manual/îndrumar al actelor ╚Öi contractelor administrative ╚Öi „harta” actelor administrative necesare pentru diverse proceduri administrative cu eviden╚Ťierea acelor acte care reprezint─â etape intermediare în ob╚Ťinerea altor acte administrative; Elaborarea unor solu╚Ťii de reglementare cu privire la procedura administrativ─â general─â ╚Öi pentru corelarea legisla╚Ťiei specifice cu aceasta; Elaborarea unei forme de lucru a proiectului Codului de procedur─â administrativ─â ╚Öi a unui plan de lucru cu privire la armonizarea legisla╚Ťiei specifice corelativ cu procedura administrativ─â general─â propus─â în proiectul Codului de procedur─â administrativ─â; Dezvoltarea, promovarea ╚Öi implementarea unei metodologii de evaluare a impactului implement─ârii sistemelor ┼či instrumentelor de management al calit─â╚Ťii în administra╚Ťia public─â; Realizarea ╚Öi diseminarea unei analize în vederea identific─ârii unor solu╚Ťii optime pentru asigurarea ╚Öi organizarea resurselor umane institu╚Ťionale necesare implement─ârii sustenabile a managementului calit─â╚Ťii; Organizarea unei conferin╚Ťe pentru promovarea managementului calit─â╚Ťii; Dezvoltarea, promovarea ╚Öi implementarea unui mecanism-cadru de monitorizare a Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cet─â╚Ťenilor; Dezvoltarea, promovarea ╚Öi implementarea unui mecanism de evaluare a impactului m─âsurilor de simplificare cuprinse în planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cet─â╚Ťenilor.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este:

Manager proiect: Sorin-Daniel SOLOMON
Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice
Tel: 021.315.62.96
E-mail: sorin.solomon@a.mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro