31 octombrie - Ziua Mondiala a Oraselor

Miercuri, 31 Octombrie 2018

Pe 31 octombrie, este s─ârb─âtorit─â Ziua Mondial─â a Ora┼čelor. Red─âm mai jos mesajul viceprim-ministrului Paul St─ânescu, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, cu aceast─â ocazie:

„Pe 31 octombrie, s─ârb─âtorim Ziua Mondial─â a Ora┼čelor, iar tema din acest an, selectat─â de Organiza┼úia Na┼úiunilor Unite, fiind Building Sustainable and Resilient Cities (Construind ora╚Öe durabile ╚Öi reziliente). Aceast─â tem─â a fost aleas─â deoarece ora╚Öele necesit─â suport pentru a-╚Öi dezvolta capacitatea de a absorbi impactul hazardurilor, de a proteja vie╚Ťile locuitorilor, de a limita distrugerea bunurilor publice ╚Öi private ╚Öi de a furniza servicii ╚Öi infrastructur─â dup─â un dezastru.

Conform Cartei de la Leipzig pentru ora╚Öe europene durabile, „Ora┼čele de╚Ťin calit─â╚Ťi culturale ┼či arhitecturale unice, for╚Ťe puternice de incluziune social─â ┼či posibilit─â╚Ťi excep╚Ťionale de dezvoltare economic─â. Ora┼čele reprezint─â centre de cunoa┼čtere ┼či surse de cre┼čtere ┼či inova╚Ťie... Pe termen lung, ora┼čele au func╚Ťia de motoare ale progresului social ┼či ale cre┼čterii economice”.

La nivel mondial, ne confrunt─âm cu cel mai mare val de cre╚Ötere urban─â din istorie. Mai mult de jum─âtate din popula╚Ťia lumii tr─âie╚Öte în ora╚Öe, preconizându-se ca, în jurul anului 2030, num─ârul total s─â dep─â╚Öea╚Öc─â 5 miliarde de locuitori. Ariile urbane reprezint─â motorul cre┼čterii economice globale, contribuind covâr╚Öitor la PIB-ul statelor lumii.

Acest aspect a fost subliniat ╚Öi în cadrul cadrul Conferin╚Ťei HABITAT III, desf─â╚Öurat─â cu doi ani în urm─â, în Ecuador, moment în care a fost adoptat─â, la nivel mondial, Noua Agenda Urban─â, document cadru care s─â orienteze politicile de dezvoltare urban─â a tuturor ╚Ť─ârilor membre ONU în urm─âtorii 20 de ani. Lumea se schimb─â ╚Öi ora╚Öele se schimb─â; administra╚Ťiile publice trebuie s─â ac╚Ťioneze astfel încât s─â ghideze procesele de tranzi╚Ťie urban─â, iar externalit─â╚Ťile s─â contribuie la bun─âstarea economic─â ╚Öi social─â.

De-a lungul ultimilor ani, la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, au fost identificate, pentru ora╚Öele române╚Öti, o serie de provoc─âri majore c─ârora strategiile ┼či politicile guvernamentale trebui s─â le r─âspund─â:

- grad relativ sc─âzut de urbanizare – aproximativ 54% (conform datelor INS), în ciuda distribu╚Ťiei spa╚Ťiale echilibrate;

- grad ridicat de hipertrofiere urban─â (prin diferen╚Ťa dintre capital─â ╚Öi restul ora╚Öelor), cauzat─â de o serie de factori istorici;

- lipsa unei categorii consistente ╚Öi bine configurate de ora┼če mijlocii;

- tendin┼ú─â de ruralizare a ora┼čelor mici ┼či mijlocii, asociat─â riscului de deteriorare a nivelului de trai al popula┼úiei aflate în aceste zone;

- extinderea urban─â necontrolat─â în teritoriul periurban (noile suprafe╚Ťe urbanizate nefiind acoperite ╚Öi cu dot─ârile de infrastructur─â edilitar─â ╚Öi de transport);

- fragmentarea servciilor publice, cauzat─â inclusiv de o lips─â a cooper─ârii la nivel de administra╚Ťie public─â;

- sc─âderea popula┼úiei ora╚Öelor (cu mici excep╚Ťii), cauzat─â de un proces lent de îmb─âtrânire demografic─â, de un spor natural negativ, de migra┼úia popula┼úiei din ora┼če c─âtre rural ┼či periurban ╚Öi de migra╚Ťia extern─â;

- segregare social─â, cre╚Öterea num─ârului popula╚Ťiei aflate în risc de s─âr─âcie ╚Öi excluziune social─â;

- dezechilibre ale economiei ora┼čelor, ca urmare a restructur─ârii industriale post 1990;

- existen┼úa unor probleme de mediu în zonele urbane, în special generate de traficul urban.

Pornind de la aceste provoc─âri mai mult sau mai pu╚Ťin specifice mediului urban românesc, au fost stabilite o serie de m─âsuri prioritare pentru perioada urm─âtoare:

- Sus┼úinerea dezvolt─ârii economice a ora┼čelor Cre┼čterea economic─â ┼či demografic─â a ora┼čelor trebuie s─â reprezinte o prioritate cheie care s─â sus┼úin─â competitivitatea ora┼čelor române┼čti. În acest sens, trebuie sus╚Ťinut─â colaborarea acestora cu localit─â╚Ťile din zona de influen╚Ť─â urban─â pentru crearea de zone urbane func╚Ťionale. Astfel, sunt necesare proiecte de infrastructur─â care s─â conecteze localit─â╚Ťile din zona de influen╚Ť─â la ora╚Öul nucleu ╚Öi care s─â permit─â dezvoltarea unor puncte logistice, precum ╚Öi desf─â╚Öurarea fluxurilor economice.

- Asigurarea unei structuri func┼úionale a ora┼čelor Pentru a sus┼úine dezvoltarea economic─â a ora┼čelor ┼či pentru a atrage investitori, turi┼čti ┼či for┼ú─â de munc─â specializat─â, este obligatoriu pentru ora┼čele române┼čti s─â aib─â o structur─â func┼úional─â, o densitate urban─â optim─â ╚Öi o mas─â economic─â ╚Öi social─â.

- Îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii mediului în zonele urbane, prin m─âsuri de regenerare urban─â, pentru recâ╚Ötigarea zonelor centrale, pentru cre╚Öterea calit─â╚Ťii vie╚Ťii locuitorilor ╚Öi pentru reconversia siturilor industriale ┼či militare; m─âsuri de cre┼čtere a eficien┼úei energetice în ora┼če, încurajarea folosirii energiei regenerabile pentru a asigura calitatea mediului ┼či reducerea emisiilor de gaze, cre┼čterea suprafe╚Ťelor verzi în spa┼úiile publice ┼či promovarea mobilit─â┼úii nemotorizate pentru a reduce poluarea aerului.

- Sus┼úinerea dezvolt─ârii infrastructurii de baz─â ┼či a mobilit─â┼úii urbane în ora┼čele române┼čti O serie de ac┼úiuni ┼či m─âsuri sunt necesare pentru dezvoltarea, modernizarea ┼či promovarea transportului public urban, promovarea incluziunii sociale, cre┼čterea calit─â┼úii spa┼úiului public ┼či asigurarea unui peisaj urban atractiv.

- Incluziunea comunit─â┼úilor marginalizate, prin realizarea unor proiecte de regenerare urban─â care s─â creasc─â condi╚Ťiile de via╚Ť─â ale popula╚Ťiei rezidente, proiecte de infrastructur─â care s─â permit─â o bun─â conectivitate în cadrul ora╚Öului, accesul la serviciile medicale ╚Öi educa╚Ťionale, accesul la infrastructura edilitar─â.

Aceste elemente reprezint─â, de altfel, principalele componente ale politicii urbane, document ce va fi promovat în anul 2019 de c─âtre Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice.”