Intalnire ANFP, SGG si Banca Mondiala in proiectul - Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administratia publica

Marti, 24 Aprilie 2018

Mar╚Ťi, 24 aprilie 2018, Vasile – Felix Cozma, pre╚Öedintele Agen╚Ťiei Na╚Ťionale a Func╚Ťionarilor Publici (ANFP) a participat al─âturi de vicepre╚Öedintele Andreea Arcan ╚Öi de al╚Ťi colegi din cadrul institu╚Ťiei, la o întâlnire cu exper╚Ťi ai B─âncii Mondiale ╚Öi cu reprezentan╚Ťi ai Secretariatului General al Guvernului.

Întâlnirea s-a derulat în contextul proiectului Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administra╚Ťia public─â cod SIPOCA 136, cofinan╚Ťat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â, implementat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu ANFP ╚Öi Ministerul Muncii ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale.

Scopul acestei ac╚Ťiuni a fost acela de a stabili cu reprezentan╚Ťii B─âncii Mondiale detaliile colabor─ârii care urmeaz─â s─â se desf─â╚Öoare pe unele activit─â╚Ťi ale proiectului.

În cadrul activit─â╚Ťilor, exper╚Ťii B─âncii Mondiale vor lucra în colaborare cu reprezenta╚Ťi ai partenerilor în proiect, misiunea lor principal─â fiind aceea de a realiza o analiz─â cu privire la situa╚Ťia actual─â a managementului resurselor umane în administra╚Ťia public─â ╚Öi un studiu privind cadrul legal ╚Öi institu╚Ťional existent în domeniul resurselor umane.

Principalele aspecte urm─ârite în cadrul misiunii ╚Öi în cadrul studiului mai sus-men╚Ťionat se refer─â la: rolul, mandatul ╚Öi rela╚Ťia ierarhic─â ale ANFP ╚Öi MMJS, practicile în domeniul managementului resurselor umane în vigoare, stadiul reformelor actuale, provoc─âri majore în domeniul managementului resurselor umane, necesit─â╚Ťi ╚Öi a╚Ötept─âri de dezvoltare din partea institu╚Ťiilor publice, nivelul de productivitate ╚Öi politici de motivare a func╚Ťionarilor publici.

„Mul╚Ťumesc Secretariatului General al Guvernului ╚Öi Ministerului Muncii ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale, pentru buna colaborare în acest proiect, convins fiind de faptul c─â astfel de parteneriate, menite s─â încurajeze cooperarea interinstitu╚Ťional─â, aduc plusvaloare oric─ârui demers realizat, fiind totodat─â un element cheie în procesul de dezvoltare a administra╚Ťiei publice. În acela╚Öi timp, îmi exprim deplina încredere în experien╚Ťa ╚Öi expertiza colegilor de la Banca Mondial─â, pe care îi asigur de tot sprijinul nostru în ducerea la bun sfâr╚Öit a misiunii în cadrul acestui proiect”, a subliniat pre╚Öedintele ANFP.

***

Reamintim, scopul proiectului este acela de a dezvolta sistemul de management strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea s─â poat─â asigura suportul necesar unei administra╚Ťii publice moderne, performante, inclusive ╚Öi inovative.

Detalii suplimentare despre proiect pot fi consultate, accesând pagina proiectului, pe site-ul ANFP, sec╚Ťiunea Proiecte/ Proiecte în implementare.