Inchiderea proiectului "Elaborarea planului de dezinstitutionalizare a copiilor din institutii si asigurarea tranzitiei ingrijirii acestora in comunitate"

Joi, 15 Noiembrie 2018

Autoritatea Na╚Ťional─â pentru Protec╚Ťia Drepturilor Copilului ╚Öi Adop╚Ťie a implementat proiectul ”Elaborarea planului de dezinstitu╚Ťionalizare a copiilor din institu╚Ťii ╚Öi asigurarea tranzi╚Ťiei îngrijirii acestora în comunitate”, cod SIPOCA 2/MySMIS 119193, finan╚Ťat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014-2020.

Scopul proiectului a fost acela de a realiza proceduri ╚Öi metodologii comune la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice centrale ╚Öi locale în vederea eficientiz─ârii activit─â╚Ťii acestora în ceea ce prive╚Öte asigurarea tranzi╚Ťiei de la îngrijirea institu╚Ťional─â a copiilor la îngrijirea lor în comunitate.

Proiectul a contribuit la atingerea urm─âtoarelor rezultate:

1. Un studiu de diagnoz─â complex─â a situa╚Ťiei centrelor de plasament clasice ╚Öi a nevoilor beneficiarilor acestora, care s─â stea la baza unui plan de închidere.

2. O hart─â a serviciilor de prevenire din comunit─â╚Ťile surs─â din care provin copiii din centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în sistem, dar ╚Öi pentru familiile care au în îngrijire copii afla╚Ťi în risc de separare) ╚Öi a serviciilor alternative la îngrijirea reziden╚Ťial─â (asisten╚Ť─â maternal─â, plasament) dezvoltate de direc╚Ťiile generale de asisten╚Ť─â social─â ╚Öi protec╚Ťia copilului.

3. O metodologie unitar─â la nivel na╚Ťional care s─â stea la baza elabor─ârii planurilor individuale de închidere a centrelor de plasament.

4. O metodologie unitar─â de elaborare a planurilor de dezvoltare a serviciilor de prevenire în comunit─â╚Ťile surs─â din mediul rural.

Perioada de implementare a proiectului este 30.03.2016 – 31.12.2018, iar valoarea total─â a acestuia a fost de 13.265.818,94 Lei, dintre care 11.141.147,18 lei asisten╚Ť─â financiar─â din partea Uniunii Europene ╚Öi 2.124.671,76 lei contribu╚Ťie proprie a Beneficiarului.

Pentru detalii ╚Öi informa╚Ťii suplimentare referitoare la acest proiect poate fi contactat─â d-na Elena TUDOR, manager proiect, la tel. 021 310 07 89 sau e-mail: office@anpfdc.ro.