POCA - Ghidul solicitantului nr. IP 10/2017, in consultare publica pana pe 27 martie

Vineri, 17 Martie 2017

Ghidul solicitantului pentru Cererea de proiecte IP 10/2017 (MySMIS: POCA/130/1/1) în cadrul Programului Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (POCA) ╚Öi anexele acestuia sunt în consultare public─â pân─â pe 27 martie a.c. Este vorba despre proiecte ce vizeaz─â evalu─âri sistemice ale cadrului de reglementare ╚Öi fundamentarea politicilor publice bazate pe dovezi.

Consultarea public─â a fost lansat─â de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (AM POCA) în cadrul Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea ╚Öi introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â ce optimizeaz─â procesele decizionale orientate c─âtre cet─â╚Ťeni ╚Öi mediul de afaceri în concordan╚Ť─â cu Strategia de Consolidare a Administra╚Ťiei Publice (SCAP).

P─âr╚Ťile interesate sunt invitate s─â se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile ╚Öi contribu╚Ťiile la îmbun─ât─â╚Ťirea acestor documente sunt a╚Öteptate, în formatul pus la dispozi╚Ťie de AM POCA, pân─â la data de 27 martie 2017.

Cererea de proiecte IP 10/2017 are drept solicitan╚Ťi eligibili Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, Ministerul Finan╚Ťelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educa╚Ťiei Na╚Ťionale, Ministerul Muncii ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale, Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii, Ministerul Mediului, Ministerul Tineretului ╚Öi Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Apelor ╚Öi P─âdurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Culturii ╚Öi Identit─â╚Ťii Na╚Ťionale, Ministrul Agriculturii ╚Öi Dezvolt─ârii Rurale, Ministerul pentru Rela┼úia cu Parlamentul, Ministerul Mediului de Afaceri, Comer╚Ť ╚Öi Antreprenoriat.

Aceast─â cerere de proiecte are o alocare financiar─â eligibil─â orientativ─â de 70.000.000 lei.

Proiectele finan╚Ťate vor contribui la rezultatele de program ce vizeaz─â: aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului, fondul activ al legisla╚Ťiei sistematizat ╚Öi simplificat progresiv, cadrul pentru sprijinirea dezvolt─ârii la nivel local ╚Öi pentru cre╚Öterea calit─â╚Ťii serviciilor publice implementate.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice”. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezint─â continuarea Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finan╚Ťeaz─â proiecte ale administra╚Ťiei publice care urm─âresc crearea unei administra╚Ťii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare ╚Öi profesionalizarea func╚Ťionarilor publici, contribuind astfel la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.