PATZR se elaboreaza pentru teritoriul unei regiuni de dezvoltare si fundamenteaza planurile de dezvoltare regionala

Amenajarea teritoriului la nivelul regiunilor de dezvoltare consta în:

  • corelarea strategiilor si politicilor de dezvoltare durabila la nivelul judetelor cu elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului,
  • urmarirea aplicarii acestora prin programe de dezvoltare durabila, planuri de actiuni si proiecte coordonate la nivelul judetean si local.

Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional (PATZR) este un document cu caracter director, menit sa realizeze concretizarea strategiilor sectoriale în teritoriu, sa fundamenteze planurile de dezvoltare regionala si sa contribuie la solutionarea unor probleme specifice aparute în regiunea de dezvoltare.

PATZR este o documentatie care are importanta deosebita pentru:

  • coordonarea si armonizarea dintre prevederile Planurilor de Amenajare a Teritoriului Judetean (PATJ) din judetele regiunii de dezvoltare,
  • coordonarea spatiala a programelor si proiectelor prioritare regionale, precum si a repartizarii fondurilor europene atrase la nivelul regiunilor