Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã ┼či canalizare,  a sta┼úiilor  de tratare a apei potabile ┼či sta┼úiilor de epurare a apelor uzate în localit─â┼úile cu o popula┼úie de pân─â la 50.000 de locuitori


Stadiul de implementare a Proiectului – 2012 (publicat 11-12-2012)


ETAPA I

Cadrul legislativ:

 • Acordul Cadru de Împrumut nr. F/P 1568/2006 dintre România ┼či Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
 • Legea nr. 224/2007 cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare privind ratificarea Acordului Cadru de Împrumut dintre România ┼či Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
 • Acordul de împrumut subsidiar nr.339/2007;
 • Actul adi┼úional nr. 1 din 02.04.2010 la Acordul de împrumut subsidiar nr.339/2007;
 • Hot─ârârea Guvernului nr. 493/25.05.2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucure┼čti la 3 martie 2011 ┼či la Paris la 5 aprilie 2011 între Guvernul României ┼či Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul Cadru de Împrumut dintre România ┼či Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finan┼ú─ârii proiectului  “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap─â ┼či canalizare, a sta┼úiilor de  tratare a apei potabile ┼či sta┼úiilor de epurare a apelor uzate  în localit─â┼úile cu o popula┼úie de pân─â la 50.000 locuitori”.

Mod de implementare:·

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Turismului - MDRT, prin:

 • Unitatea de Coordonare a Proiectului ( U.C.P.)
 • Agen┼úia de Implementare “C.N.I.”- S.A.  prin Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.)

Prezentarea proiectului:

Proiectul î┼či propune o abordare zonal─â, luând în considerare localit─â┼úile cu o popula┼úie de pân─â la 50.000 de locuitori din 16 jude┼úe ale ┼ú─ârii, înso┼úite de localit─â┼úile limitrofe mici din aglomerarea respectiv─â.

Scopul proiectului:

 • conformarea la cerin┼úele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman ┼či ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate or─â┼čene┼čti, modificat─â prin Directiva 98/15/CEE;
 • combaterea polu─ârii transfrontaliere, prin dezvoltarea infrastructurii de mediu (sta┼úii de epurare a apelor uzate ┼či sisteme de canalizare) în bazinele hidrografice: Cri┼čuri, Some┼č - Tisa, Mure┼č, Olt, Prut, Siret, Jiu, Arge┼č - Vedea, Buzãu - Ialomi┼úa începând cu zona amonte a acestora ┼či Bazinul Hidrografic Dobrogea – Litoral al Mãrii Negre;
 • îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii apei potabile furnizate popula┼úiei, inclusiv în localit─â┼úile unde aceasta prezint─â neconformit─â┼úi majore ;
 • asigurarea aliment─ârii continue cu ap─â potabil─â de calitate a localit─â┼úilor incluse în proiect;   
 • mic┼čorarea pierderilor în re┼úea, sc─âderea consumului de energie ┼či reactivi chimici utiliza┼úi la tratarea apei, ceea ce va conduce la reducerea costului apei potabile furnizate ┼či facturate consumatorilor;
 • reducerea polu─ârii solului ┼či a apelor subterane, reducerea polu─ârii apelor de suprafa┼ú─â receptoare.

Pentru realizarea acestor schimb─âri, în circa 66 de localit─â┼úi cuprinse în prima faz─â a proiectului se va asigura finan┼úarea par┼úial─â a urm─âtoarelor activit─â┼úi:

 • Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi re┼úele de distribu┼úie a apei potabile;
 • Reabilitarea sta┼úiilor de tratare a apei potabile sau a surselor de ap─â potabil─â;
 • Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi re┼úele de canalizare;
 • Reabilitarea sta┼úiilor de epurare a apelor uzate.

Principalele criterii de selec┼úie utilizate în prima etap─â a Proiectului agreate de B.D.C.E ┼či Ministerul Mediului ┼či P─âdurilor au fost urm─âtoarele:

 • respectarea obliga┼úiilor asumate în procesul de aderare (anii de conformare);
 • combaterea polu─ârii transfrontaliere;
 • îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii apei potabile în localit─â┼úile în care apa prezint─â neconformit─â┼úi majore;
 • localit─â┼úile propuse pentru investi┼úii în domeniul colect─ârii ┼či epur─ârii apelor uzate s─â fie situate începând  cu amonte curs de ap─â;
 • investi┼úiile propuse s─â nu fie cuprinse în alte scheme de finan┼úare;
 • îmbun─ât─â┼úirea furniz─ârii apei potabile din punct de vedere al continuit─â┼úii;
 • îmbun─ât─â┼úirea furniz─ârii apei potabile din punct de vedere al calit─â┼úii;
 • mic┼čorarea pierderilor de ap─â potabil─â în re┼úea;
 • mic┼čorarea pierderilor de ape uzate prin exfiltra┼úii din re┼úeaua de canalizare;
 • diminuarea impactului pierderilor de ape uzate asupra solului din jurul re┼úelelor de canalizare ┼či asupra apelor subterane afectate în prezent de aceste exfiltra┼úii de ape uzate;
 • mic┼čorarea costurilor de între┼úinere a sta┼úiilor de tratare, a sta┼úiilor epurare, a re┼úelelor de ap─â ┼či a re┼úelelor de canalizare;
 • posibilit─â┼úile de dezvoltare a zonelor turistice;
 • mic┼čorarea costurilor de operare necesare trat─ârii apei, pentru potabilizare, prin diminuarea costurilor reactivilor ┼či prin mic┼čorarea costurilor între┼úinerii utilajelor ┼či instala┼úiilor;
 • posibilitatea cofinan┼ú─ârii investi┼úiilor din bugetul autorit─â┼úilor administrativ teritoriale;
 • posibilitatea furniz─ârii de ap─â potabil─â, de la aceea┼či sta┼úie de tratare, pentru  localit─â┼úi apar┼úin─âtoare ┼či localit─â┼úi limitrofe;
 • posibilitatea colect─ârii apei uzate de la localit─â┼úi apar┼úin─âtoare ┼či de la localit─â┼úi limitrofe în vederea epur─ârii în aceea┼či sta┼úie;
 • posibilitatea transfer─ârii dreptului de prestare a serviciului de operare c─âtre operatori licen┼úia┼úi, la finalizarea investi┼úiei.

Localit─â┼úile cuprinse în Proiect au fost analizate, pentru a se evita dubla finan┼úare, împreun─â cu  Ministerul Mediului ┼či P─âdurilor, consiliile jude┼úene ┼či consiliile locale implicate. Aceste localit─â┼úi pot fi identificate pe h─âr┼úile de mai jos:


Bihor
(Ale┼čd, Marghita, Salonta, ┼×tei)


Bistrita Nãsãud
(Beclean, Co┼čbuc, Ilva Micã, Livezile, Lunca Ilvei, Nãsãud, Rebri┼čoara, Salva, Sîngeorz Bãi)

Bra┼čov (Predeal)


Cãlãrasi
(Cãlãra┼či, Lehliu Garã ┼či Olteni┼úa)


Constanţa
(Basarabi, Cernavodã, Eforie, Hâr┼čova, Medgidia, Nãvodari, Negru Vodã, Techirghiol)

Covasna (Covasna)


Dâmbovi┼úa
(Fieni, Gãe┼čti, Moreni, Pucioasa, Titu)


Gorj
(Bumbe┼čti-Jiu, Motru, Novaci, Rovinari, Târgu Cãrbune┼čti, Turceni)


Harghita
(Bãile Tu┼čnad, Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Topli┼úa)

Ialomiţa (Amara)

Ilfov (Snagov)


Mure┼č
(Corunca, Ernei, Fântânele, Miercurea Nirajului, Reghin, Sãrma┼ču, Sighi┼čoara, Sâncraiu de Mure┼č, Sângeorgiu de Mure┼č, Sovata)

Prahova (Azuga, Bu┼čteni)

Suceava (Câmpulung Moldovenesc)


Tulcea
(Babadag, Isaccea, Mãcin, Sulina)
   
Vaslui
(Hu┼či, Murgeni, Negre┼čti)
 


Prima etap─â a Proiectului se implementeaz─â în  perioada 2007 – 2014, iar finan┼úarea este asigurat─â  în baza Acordului cadru de împrumut dintre România ┼či Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,  ┼či prevede  o valoare total─â de 208,1 milioane €.

Valoare total─â: 208,1 milioane Euro, din care:

 • BDCE - 160,1 milioane  Euro
 • Buget de Stat - 8,0 milioane  Euro
 • Autorit─â┼úi Locale - 40,0 milioane  Euro

Valoarea total─â a primei etape a Proiectului, men┼úionat─â mai sus, se majoreaz─â cu valoarea taxelor ┼či impozitelor aferente acesteia, datorate ┼či pl─âtibile pe teritoriul României.


ETAPA II

Pentru etapa a II-a a Proiectului,  în ┼čedin┼úa Guvernului din data de 15 iulie 2009, a fost aprobat Memorandumul cu tema: “Aprobarea ini┼úierii negocierii Acordului – cadru de împrumut care urmeaz─â a se încheia între România ┼či Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 179,9 mil Euro pentru finan┼úarea fazei a II –a a proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap─â ┼či canalizare, a sta┼úiilor de tratere a apei potabile, ┼či a sta┼úiilor de epurare a apelor uzate în localit─â┼úile cu o popula┼úie de pân─â la 50.000 locuitori”.

Subproiectele care vor beneficia de finan┼úare par┼úial─â în etapa a II-a a Proiectului vor cuprinde  sisteme de alimentare cu ap─â ┼či canalizare, sta┼úii de tratare a apei potabile ┼či sta┼úii de epurare a apelor uzate.

La selec┼úia ┼či prioritizarea subproiectelor etapei a II-a a Proiectului se va ┼úine cont de Master Planurile regionale privind infrastructura de ap─â/ap─â uzat─â ┼či se vor corela cu acestea utilizând criteriile de selec┼úie din prima etap─â a proiectului. De asemenea se va face analiz─â cu unit─â┼úile administrativ teritoriale precum ┼či cu Ministerul Mediului ┼či P─âdurilor pentru evitarea dublei finan┼ú─âri.

Pregatirea, negocirea cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ┼či implementarea Etapei a II-a se va face în func┼úie de limitele de finan┼úare a bugetelor anuale.

Valoare total─â: 232,9 milioane Euro, din care:

 • BDCE -  179,9 milioane  Euro
 • Buget de Stat - 8,0 milioane  Euro
 • Autorit─â┼úi Locale - 45,0 milioane  Euro

Valoarea total─â a etapei a doua a Proiectului se majoreaz─â cu valoarea taxelor ┼či impozitelor aferente acesteia, datorate ┼či pl─âtibile pe teritoriul României.

Persoane de contact:
Nume: Constanţa PANĂ, Director U.C.P.
Telefon: 0372 144 071
E-mail: constanta.pana@mdrap.ro


Situatia decontarilor:

Actualizat Marti, 11 Decembrie 2012