PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII SI A UNOR BAZE SPORTIVE DIN SPATIUL RURAL

INFRASTRUCTURA

 • NOTIFICARE adresat─â unit─â┼úilor administrativ-teritoriale care au primit fonduri pentru execu┼úia lucr─ârilor în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spa┼úiul rural, instituit prin O.G. nr.7/2006 (actualizat: 08-01-2013)
 • MODEL scrisoare de transmitere (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr.1 Model Raportare trimestrial─â a cheltuielilor efectuate pân─â la data de 31.12.2012 (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr. 2 Model Deviz General recalculat în urma aplic─ârii procedurilor de achizi┼úie public─â (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr.3 Model Declara┼úie pe proprie r─âspundere privind stadiul fizic al realiz─ârii obiectivului (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr.4 Model Proces-verbal de recep┼úie la terminarea lucr─ârilor (actualizat: 08-01-2013)

BAZE SPORTIVE

 • NOTIFICARE adresat─â unit─â┼úilor administrativ-teritoriale care au primit fonduri pentru execu┼úia lucr─ârilor în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spa┼úiul rural (actualizat: 08-01-2013)
 • MODEL scrisoare de transmitere (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr. 1 Model Raportare a cheltuielilor efectuate pân─â la data de 31.12.2012 (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr. 2 Model Deviz general recalculat în urma aplic─ârii procedurilor de achizi┼úie public─â (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr. 3 Model Declara┼úie pe proprie r─âspundere privind stadiul fizic al realiz─ârii obiectivului (actualizat: 08-01-2013)
 • ANEXA nr. 4 Model Proces-verbal de recep┼úie la terminarea lucr─ârilor (actualizat: 08-01-2013)

Cadru legislativ:

 • Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.
 • Legea 71/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural si redenumirea initialã a programului în “Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.
 • Ordonanta de urgenta nr.112 din 12 oct. 2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.

Obiectivul programului referitor la infrastructurii: Programul vizeazã dezvoltarea si modernizarea spatiului rural românesc, prin legarea zonelor în care se aplicã programul, la reteaua de drumuri publice (comunale, judetene si nationale), cu poduri, podete si punti pietonale, prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apã potabilã, de canalizare si epurare, prin realizarea de platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, precum si prin realizarea de baze sportive în baza unor proiecte tipizate. Programul se aplica începând cu anul 2006 si se va desfasura pe o perioada de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.

Obiectivul programului referitor la bazele sportive: Constructia într-o primã etapã a 1.000 de baze sportive, începând cu semestrul doi al anului 2007, în baza unor proiecte tipizate.

Scop: Dezvoltarea infrastructurii rurale la nivelul întregii tãri si îmbunãtãtirea situatiei sociale si economice si cultural-sportive a locuitorilor din zonele rurale vizate, prin cresterea pietei agricole, a investitiilor locale, a serviciilor publice, cresterea frecventei scolare si scãderea abandonului scolar, dezvoltarea unor baze sportive din spatiul rural, în scopul revigorãrii activitãtilor sportive si în special a jocului de fotbal.

Buget total program: Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2012 aferent desfasurarii Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural nu va depasi suma de 4.000.000.000 de lei. Valoarea unei cereri de finantare pentru un proiect este cuprinsã între 40.000 lei si 4.000.000 lei. Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2012 aferent desfasurarii Programului de dezvoltare a unor baze sportive din spatiul nu va depasi suma de 525.000.000 lei.

Valoarea unei cereri de finantare pentru un proiect de baze sportive nu va depãsi suma de 525.000 lei.

Unde pot solicita informatii despre acest program: Pentru detalii, puteti contacta Secretariatul tehnic, Directia Generala Lucrari Publice din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului la nr. de telefon 0372.114.553 sau 0372.114.551

Beneficiari: Directi / indirecti – autoritãtile publice locale si locuitorii din spatiul rural precum si asociatii ale acestora, constituite conform legii.

Surse de finantare: Pentru finantarea proiectelor se acordã bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, repartizarea acestor sume pe proiecte eligibile, urmând sã fie aprobatã prin Hotãrâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. Bugetele locale pot contribui la finantarea obiectivelor de investitii.

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: Pentru infrastructura rurala selectia proiectelor eligibile s-a desfasurat în anul 2006. Pentru bazele sportive selectia proiectelor s-a desfasurat în anul 2007

Duratã si etape de derulare: Programul a început în anul 2006 si se va desfãsura pe o perioadã de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.

Actualizat Marti, 8 Ianuarie 2013