Agenda minister

Vineri, 14 Iunie 2019

Viceprim-ministrul Vasile Daniel Suciu participa la reuniunea informala a ministrilor responsabili cu dezvoltarea urbana (Palatul Parlamentului)
 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 16.01.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569 in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Miercuri, 16 Ianuarie 2019