In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale ssi Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Hotararea Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare Administratie din administratia publica locala.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 08.03.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Vineri, 8 Martie 2019