In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale ?i Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi?ii „Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni”.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 05.02.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale ?i Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Marti, 5 Februarie 2019