În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ Hotărâre a Guvernului privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 13.09.2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372.114.569 în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Publicat Joi, 13 Septembrie 2018