Pe data de 6 octombrie 2011 Comisia Europeana a lansat spre dezbatere pachetul legislativ pentru viitoarea perioda de programare 2014 – 2020. Propunerile de regulamente vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca în toata Europa, orientandinvestitiile UE catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica si locuri de munca („Europa 2020”). Accentul pus pe un numar mai limitat de prioritati de investitii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeana. În prezent au loc dezbateri intense la nivelul statelor membre în vederea adoptarii propunerilor pana la sfarsitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generatii de programe privind politica de coeziune în 2014.

Propunerile Comisiei Europene evidentiaza o mai mare importanta acordata dimensiunii teritoriale si urmaresc stimularea politicilor urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbana durabila în vederea consolidarii rolului oraselor în contextul politicii de coeziune. Sunt prezentate mai jos principalele propuneri în acest sens

 • Strategii integrate de investitii, avand o abordare cu caracter strategic si holistic mai accentuat:
  Ca principiu de baza, Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) ar trebui sa sprijine dezvoltarea urbana durabila prin intermediul unor strategii integratecare abordeaza provocarile economice, climatice, sociale si de mediu din zonele urbane [articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. Acest principiu are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele afectate de provocari urbane specifice si, în acelasi timp, proiectele cu finantare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi ale programelor. Statele membre UE ar trebui sa caute sa utilizeze Fondul social european (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a sustine masuri în materie de ocupare a fortei de munca, educatie, incluziune sociala si capacitate institutionala, concepute si puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.
 • Rezervarea finantarii pentru dezvoltarea urbana durabila integrata:
  Cel putin 5 % din resursele FEDR alocate fiecarui stat membru vor fi investite în actiuni integrate în favoarea dezvoltarii urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de investitii teritoriale
  integrate (ITI) (a se vedea mai jos), iar gestionarea si punerea în aplicare a acestora vor fi delegate oraselor [a se vedea articolul 7 alineatul (2) din propunerea de regulament privind FEDR]. Forma si intensitatea delegarii gestionarii oraselor pot varia în functie de aranjamentele institutionale
  ale fiecarui stat membru. Orasele care pun în aplicare actiuni integrate în favoarea dezvoltarii urbane durabile, cu gestionare delegata, ar trebui sa fie incluse într-o lista care sa însoteasca contractele de parteneriat [articolul 7 alineatul (2)] si programul operational [articolul 87 alineatul (2) litera (c)]. Aceste liste sunt orientative si ar putea fi modificate în cursul perioadei de programare.
 • Platforma de dezvoltare urbana:
  În baza unei liste a oraselor, elaborata de statele membre în cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platforma de dezvoltare urbana, cuprinzand 300 de orase din întreaga Europa, care va stimula un dialog la nivel european între orase si Comisie, orientat preponderent spre politica, în ceea ce priveste dezvoltarea urbana.
  Acesta nu este un instrument de finantare, ci mai degraba un mecanism destinat cresterii vizibilitatii contributiei oraselor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitarii actiunilor integrate si inovatoare pentru dezvoltarea urbana durabila, precum si valorificarii rezultatelor acestora (articolul 8 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Actiuni inovatoare în zonele urbane:
  În scopul încurajarii solutiilor noi si inovatoare în materie de dezvoltare urbana durabila, FEDR poate sprijini, la initiativa Comisiei, actiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contributia totala a FEDR. Actiunile inovatoare în mediul urban vor consta în proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative si studii aferente de interes european. Sfera acestora poate include toate obiectivele tematice si prioritatile de investitii (articolul 9 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbana la un nivel strategic:
  În baza orientarilor Cadrului strategic comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui sa stabileasca modalitatile de a asigura o abordare integrata a utilizarii fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabila a zonelor urbane. Programele operationale ar trebui sa stabileasca contributia la abordarea integrata
  a dezvoltarii teritoriale, inclusiv, dupa caz, o abordare integrata a dezvoltarii zonelor urbane (articolele 11, 14 si 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind fondurile CSC 2014-2020). De asemenea, este de asteptat ca aceasta abordare a dezvoltarii urbane sa fie puternic legata de abordarea integrata care pune în discutie nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de saracie sau ale grupurilor tinta cele mai expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel cum este stabilit în contractul de parteneriat si în programele operationale.
 • Instrumente îmbunatatite pentru realizarea de actiuni integrate:
  Investitiile teritoriale integrate (ITI) reprezinta un nou mod de punere în aplicare ce ofera un pachet de finantare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de interventii multidimensionale si intersectoriale. ITI este un instrument ideal pentru sustinerea actiunilor integrate în zonele urbane, întrucat acesta ofera posibilitatea combinarii finantarii în functie de diferite obiective tematice, inclusiv combinarea finantarii provenind de la acele axe prioritare si programe operationale sprijinite din FEDR, FSE si Fondul de coeziune (CF) (articolul 99 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Oportunitati sporite privind abordarea provocarilor urbane vizate de prioritatile de investitii:
  Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, contin prioritati corespunzatoare de investitii specifice zonelor urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind FEDR). Este recomandat ca orasele sa combine actiunile sprijinite în cadrul prioritatilor sectoriale de investitii specifice zonelor urbane (sa promoveze strategii pentru emisii scazute de dioxid de carbon în zonele urbane, sa îmbunatateasca mediul urban, sa promoveze mobilitatea urbana durabila, precum si incluziunea sociala prin sprijinirea regenerarii fizice si economice a zonelor urbane defavorizate) si sa le încorporeze în strategia integrata de dezvoltare urbana a orasului în vederea punerii în aplicare
  a principiului dezvoltarii urbane integrate [articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. De asemenea, acestea pot combina actiunile respective cu alte actiuni sprijinite din FSE în cadrul prioritatilor sale de investitii (enumerate la articolul 3 din propunerea de regulament privind FSE).
 • Instrumente financiare:
  Statele membre sunt încurajate sa utilizeze în mod extensiv instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile. Sfera instrumentelor financiare este extinsa si include toate obiectivele tematice si prioritatile de investitii si toate tipurile de beneficiari, proiecte si activitati (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Crearea de retele:
  În cadrul obiectivului de cooperare teritoriala europeana (CTE), programul de schimburi si învatare destinat oraselor va continua sa le furnizeze acestora oportunitati de creare de retele în vederea partajarii si dezvoltarii de bune practici în materie de dezvoltare urbana (articolul 2 din propunerea de regulament privind CTE).
Publicat Joi, 12 Iulie 2012