Pactul teritorial posibil instrument pentru asigurarea abordarii integrate a politicilor

Întâlnire de consultare a autorităţilor relevante privind modalităţile de implementare la nivel naÅ£ional a pactului teritorial (propus de către CoR) în contextul Strategiei EU2020 şi a dezbaterilor privind viitorul politicii de coeziune 2014 – 2020, Bucureşti, 28 noiembrie 2011

MATERIALELE INTÂLNIRII

CONTEXT

Pe data de 8 martie 2011, Comitetul Regiunilor (CoR) a lansat spre consultarea statelor membre propunerea privind Pactul teritorial – Valorificarea deplină a Strategiei Europa 2020. Conform propunerii CoR, pactul teritorial presupune un acord între diferitele niveluri de guvernare ale unui stat membru (naÅ£ional, regional şi local), prin care părÅ£ile decid să acÅ£ioneze de o manieră coordonată şi să-şi sincronizeze agendele politice pentru a-şi concentra eforturile şi resursele financiare în vederea implementării eficiente a Strategiei Europa 2020. Astfel, această abordare „contractuală”, susÅ£inută de indicatori şi obiective adecvate şi însuşită de către toÅ£i partenerii, ar declanşa sinergiile şi efectele sistemice de care au nevoie statele membre pentru a realiza obiectivele şi Å£intele Strategiei Europa 2020.

De asemenea, pactele teritoriale ar putea conferi Strategiei Europa 2020 o dimensiune teritorială şi o responsabilitate teritorială prin luarea în considerare a diversităţii şi particularităţilor de la nivel local şi regional şi convertirea acestora în politici localizate în teritoriu (place-based policy), care să acopere cei trei piloni ai strategiei (creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii), susÅ£inute de indicatori şi obiective teritoriale (inclusiv de tip „dincolo de PIB”). Totodată, pactele teritoriale ar putea contribui şi la orientarea către obiectivele Strategiei Europa 2020 a tuturor instrumentelor şi canalelor de finanÅ£are de care dispun diferitele niveluri de guvernare vizate.

Adoptarea de către Comisia Europeană la începutul lunii octombrie 2011 a pachetului legislativ privind Politica de coeziune pentru perioada 2014 – 2020, aduce elemente esenÅ£iale pentru discutarea oportunităţii încheierii de pacte teritoriale la nivel naÅ£ional. Astfel, noile propuneri de regulamente, lansate spre consultare statelor membre, pun în evidenţă o mai mare atenÅ£ie acordată dimensiunii teritoriale şi politicilor urbane, abordării integrate, parteneriatului, guvernanÅ£ei multi-nivel, în acest sens, fiind necesare acÅ£iuni naÅ£ionale de pregătire din punct de vedere instituÅ£ional şi tehnic astfel încât programarea viitoarelor fonduri să respecte cerinÅ£ele noilor regulamente. Mai mult decât atât, Contactul de parteneriat care va fi încheiat între Comisia Europeană şi statele membre, va conÅ£ine o secÅ£iune referitoare la abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, fiind necesară o analiză atentă a mecanismelor şi instrumentelor prin care România poate răspunde noilor cerinÅ£e europene.

Având în vedere că teritoriul reprezintă un factor integrator al politicilor sectoriale, considerăm că pactul teritorial propus de către CoR ar putea reprezenta unul dintre instrumentele prin care ar putea fi asigurată abordarea integrată a politicilor.

Cu scopul clarificării la nivel naÅ£ional a modalităţilor de utilizare a pactelor teritoriale a avut loc o primă întâlnire de consultare la nivel interministerial care a scos în evidenţă atât contribuÅ£ia semnificativă pe care pactele teritoriale o pot avea în implementarea eficientă a Strategiei Europa 2020 precum şi complexitatea unui astfel de demers naÅ£ional, una dintre variantele de implementare analizată fiind încheierea unor pacte teritoriale – pilot.

Este de asemenea important de reÅ£inut faptul că Programul NaÅ£ional de Reformă 2011 – 2013 prevede necesitatea analizării oportunităţii şi modalităţilor de utilizare a pactului teritorial în România în colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale. Având în vedere rolul cheie al nivelului local şi regional, considerăm că pactul teritorial ar putea reprezenta o oportunitate pentru o contribuÅ£ie eficientă a comunităţilor locale şi regionale la efortul naÅ£ional de atingere a Å£intelor stabilite pentru România aferente Strategiei EU 2020.

Astfel, în continuarea acÅ£iunilor de consultare, vă invităm să participaÅ£i pe data de 28 noiembrie 2011, ora 1000, Str. Apolodor nr. 17, Sala de Consiliu (parter), la întâlnirea „Pactul teritorial - posibil instrument pentru asigurarea abordării integrate a politicilor” prin intermediul căreia dorim să aflăm opinia dvs. cu privire la pactul teritorial şi modalităţile de implementare a acestuia la nivel naÅ£ional. Prima parte a întâlnirii va fi dedicată prezentării propunerii CoR şi punctului de vedere al MDRT privind pactul teritorial.

Persoana de contact privind pactul teritorial este doamna Delia Elena POPA, manager public, telefon: 0372 114 560, mobil: 0749 196 946.

Publicat Marti, 1 Noiembrie 2011