PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – PATN

PATN este suportul dezvoltãrii complexe si durabile inclusiv al dezvoltãrii regionale a teritoriului si reprezintã contributia specificã a tãrii noastre la dezvoltarea spatiului european si premiza înscrierii în dinamica dezvoltãrii economico-sociale europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director si fundamenteazã programele strategice sectoriale pe termen mediu si lung si determinã dimensiunile, sensul si prioritãtile dezvoltãrii în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerintelor europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN – se elaboreazã pe sectiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de cãtre Parlamentul României.


Sectiuni ale planului de amenajare a teritoriului national - PATN - în curs de aprobare

  • Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a VII-a - Infrastructura pentru educatie
  • Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a VIII-a - Zone rurale

The Spatial Planning of the National Territory

 
Actualizat Joi, 12 Iulie 2012