ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi Ordinului MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Referatului de necesitate nr.92959/12.11.2014, aprobat de conducerea MDRAP, în perioada 08-18.12.2014 se organizează examen de atestare pentru auditori energetici pentru clădiri, în centrul universitar Bucureşti.

Pentru programarea la examen se iau în considerare solicitările candidaţilor cu dosare complete, înregistrate la registratura generală a MDRAP până la data de 26.11.2014 (inclusiv) şi care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul aprobat prin Ordinului MDRT nr. 2237/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Listele cuprinzând programarea pe zile a candidaților la examenul de atestare pentru auditori energetici – gradul I şi gradul II – completate în ordinea cronologică a înregistrării cererilor solicitanților eligibili la registratura MDRAP, se vor afişa pe site-ul MDRAP şi INCD URBAN-INCERC începînd cu data de 28.11.2014.

Dosarele candidaţilor programaţi pentru susţinerea examenului şi care nu se prezintă la examenul de atestare din sesiunea decembrie 2014 se vor restitui în condiţiile prevăzute de Regulamentul aprobat prin Ordinului MDRT nr. 2237/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ:

Listele cuprinzând programarea pe zile a candidaților eligibili cu dosare complete, depuse la registratura MDRAP până la data 26.11.2014 (inclusiv), care vor susține examenul de auditor energetic pentru clădiri în perioada 15 – 18 decembrie 2014, se vor afişa pe site-ul MDRAP şi INCD URBAN-INCERC începînd cu data de 05.12.2014

Actualizat Vineri, 5 Decembrie 2014