Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei pentru urmatoarele doua decenii, aprobata de Guvern

Miercuri, 7 Iunie 2017

Strategia de dezvoltare teritorial─â a României, documentul-cadru care rela╚Ťioneaz─â în profil teritorial strategiile sectoriale na╚Ťionale, precum ╚Öi orient─ârile strategice pe termen lung, fundamentând planurile pe termen scurt ╚Öi mediu (ex: exerci┼úiile bugetare ale UE), a fost aprobat─â de Guvern, printr-un proiect de lege.

Strategia include toate aspectele dezvolt─ârii, problemele, tendin╚Ťele, poten╚Ťialul de dezvoltare ╚Öi riscurile, asigur─â suportul pentru evaluarea ex-ante a impactului teritorial al implement─ârii exerci╚Ťiilor bugetare na╚Ťional ╚Öi al UE.

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE), scenariul România Policentric─â urm─âre╚Öte, în perspectiva anului 2035, dezvoltarea teritoriului na┼úional la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice ┼či de capitaluri (ora╚Öe mari/medii) ┼či conectarea eficient─â a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile europene.

Actul normativ preia reglement─âri promovate prin proiectul de lege privind Strategia de dezvoltare teritorial─â a României, adoptat în ╚Öedin╚Ťa guvernului din 5 octombrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hot─ârârii Biroului Permanent al Senatului din data de 27 decembrie 2016, în baza art. 63 alin. (5) din Constitu╚Ťia României.

Obiectivele generale pe care Guvernul ╚Öi le propune, în cadrul acestei strategii, vizeaz─â:

  • asigurarea unei integr─âri func╚Ťionale a teritoriului na╚Ťional în spa╚Ťiul european, prin sprijinirea interconect─ârii eficiente a re╚Ťelelor energetice, de transporturi ╚Öi broadband;
  • cre╚Öterea calit─â╚Ťii vie╚Ťii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare ╚Öi a serviciilor publice, în vederea asigur─ârii unor spa╚Ťii urbane ╚Öi rurale de calitate, atractive ╚Öi incluzive;
  • dezvoltarea unei re╚Ťele de localit─â╚Ťi competitive ╚Öi coezive, prin sprijinirea specializ─ârii teritoriale ╚Öi formarea zonelor urbane func╚Ťionale; protejarea patrimoniului natural ╚Öi construit ╚Öi valorificarea elementelor de identitate teritorial─â;
  • cre╚Öterea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorial─â.

Prin aceste cinci obiective generale, cele 18 obiective specifice ╚Öi cele 10 linii directoare de planificare, documentul orienteaz─â procesul de dezvoltare ╚Öi furnizeaz─â reperele strategice de dezvoltare a României pentru urm─âtoarele dou─â decenii, stabilind o serie de ac╚Ťiuni concrete, m─âsuri teritoriale la nivel na╚Ťional, m─âsuri teritoriale integrate la nivel zonal ╚Öi un plan de ac╚Ťiuni prioritare pe termen scurt (3 ani), mediu (7 ani) ╚Öi lung (mai mult de 10 ani).

În cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene se va constitui o unitate de monitorizare ╚Öi evaluare a implement─ârii strategiei, iar sistemul de monitorizare va fi verificat ┼či reactualizat anual, pentru a include noile reorient─âri strategice ori de politici.

Sursa: Comunicat Guvern