Raportul de monitorizare (M3) a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul administratiei publice locale in anul 2018

Vineri, 24 Mai 2019

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), prin Direc╚Ťia Integritate, Bun─â Guvernare ╚Öi Politici Publice (DIBGPP), a elaborat Raportul de monitorizare (M3) a implement─ârii Strategiei Na┼úionale Anticorup┼úie 2016-2020 la nivelul administra┼úiei publice locale în anul 2018. Documentul reprezint─â o sintez─â cantitativ─â ╚Öi calitativ─â a modului în care a fost implementat─â Strategia Na╚Ťional─â Anticorup╚Ťie la nivelul administra╚Ťiei publice locale în anul 2018.

În scopul implic─ârii unui num─âr cât mai mare de institu╚Ťii ale administra╚Ťiei publice locale în mecanismul de monitorizare a Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie 2016-2020, MDRAP a întreprins o serie de activit─â╚Ťi menite s─â sprijine reprezentan╚Ťii autorit─â╚Ťilor publice locale. Astfel, Raportul de monitorizare M3 reprezint─â rezultatul demersurilor sus╚Ťinute ale MDRAP, concretizate în:

 • mii de e-mailuri c─âtre cele 3228 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale,
 • vizite la sediul a 75 de prim─ârii de ora╚Öe ╚Öi comune,
 • sute de consultan╚Ťe ╚Öi îndrum─âri acordate prin telefon responsabililor SNA de la nivelul prim─âriilor ╚Öi consiliilor jude╚Ťene,
 • 8.300 de documente transmise de UAT-uri (aproximativ 10GB de informa╚Ťii) ╚Öi analizate în cadrul DIBGPP,

Toate aceste demersuri au fost realizate în vederea con╚Ötientiz─ârii celor care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea în administra╚Ťia public─â local─â cu privire la m─âsurile preventive anticorup╚Ťie, precum ╚Öi pentru promovarea unei culturi a transparen╚Ťei ╚Öi integrit─â╚Ťii în exercitarea func╚Ťiei publice.

Raportul de monitorizare M3 a fost întocmit pe baza raport─ârilor privind implementarea SNA în anul 2018 transmise de c─âtre unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale. Principalele concluzii rezultate în urma analizei datelor transmise de c─âtre reprezentan╚Ťii autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale, realizat─â în cadrul Raportului de monitorizare (M3), dar ╚Öi comparativ cu anii 2016 ╚Öi 2017, respectiv pentru întreaga perioad─â 2012-2015 sunt:

 • Gradul de aderare la valorile SNA 2016-2020 a înregistrat o cre╚Ötere major─â fa╚Ť─â de ciclul strategic anterior, de la 16,17% la 49,88%.
 • Rata de completare a raportului anual de autoevaluare (Anexa nr.3 din H.G. nr. 583/2016) a crescut cu 11,37% fa╚Ť─â de anul 2017 (20,17%), când a fost înregistrat cel mai sc─âzut grad de raportare a acestui document – 8,80.
 • Rata de raportare cre╚Öte în func╚Ťie de tipul de UAT, respectiv de la consilii jude╚Ťene la comune.
 • În ceea ce prive╚Öte implementarea m─âsurilor preventive anticorup╚Ťie, de transparen╚Ť─â institu╚Ťional─â ╚Öi decizional─â ╚Öi de bun─â guvernare, din analiza calitativ─â a rapoartelor transmise se constat─â faptul c─â, de╚Öi au fost înregistratate progrese semnificative în activitatea desf─â╚Öurat─â de unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale raportoare, nu exist─â o cultur─â a autopromov─ârii.
 • Au fost identificate ╚Öi exemple de bun─â practic─â în ceea ce prive╚Öte punerea în aplicare a unor m─âsuri inovative de promovare a integrit─â╚Ťii, de comunicare ╚Öi transparen╚Ť─â, educa╚Ťie anticorup╚Ťie, implicare activ─â a cet─â╚Ťenilor, e-administra╚Ťie. Toate aceste exemple se vor reg─âsi în Harta interactiv─â a bunelor practici identificate în domeniul prevenirii corup╚Ťiei la nivelul administra╚Ťiei publice locale, disponibil─â la: http://greencity.mdrap.ro/.
 • Întrucât, în urma analizei calitative a documentelor transmise de c─âtre UAT-urile raportoare, s-a constat c─â doar o mic─â parte dintre acestea au dep─â╚Öit nivelul generalizat de formalism adaptându-le la specificului institu╚Ťiei ╚Öi având în vedere feedback-ul primit în urma activit─â╚Ťilor specifice întreprinse de DIBGPP în anul 2018 pentru realizarea prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul administra╚Ťiei publice locale, apreciem c─â se impune în continuare instruirea personalului din cadrul autorit─â╚Ťilor locale, astfel încât acesta s─â în╚Ťeleag─â ╚Öi s─â aplice corect m─âsurile ╚Öi instrumentele de lucru.
 • De asemenea, ╚Ťinând cont de concluziile consemnate în rapoartele anterioare de monitorizare, respectiv de caracteristicile ╚Öi nevoile celor patru tipuri de UAT-uri care formeaz─â publicul ╚Ťint─â al DIBGPP, se va avea în vedere ca, în anii urm─âtori, activitatea de asisten╚Ť─â tehnic─â sus╚Ťinut─â de responsabilii de regiune desemna╚Ťi de MDRAP cu monitorizarea implement─ârii strategiei la nivel local s─â fie adaptat─â specificului fiec─ârui segment în parte, inclusiv din punctul de vedere al canalului de comunicare utilizat.

În Raportul de monitorizare M3 este prezentat ╚Öi stadiul activit─â╚Ťilor prev─âzute în Planul de ac╚Ťiuni pentru perioada 2017-2020 în vederea promov─ârii ╚Öi monitoriz─ârii implement─ârii SNA 2016-2020 la nivelul administra╚Ťiei publice locale.

Raportul de monitorizare (M3) a implement─ârii strategiei na┼úionale anticorup┼úie (SNA) 2016 - 2020 la nivelul administra┼úiei publice locale în anul 2018 ╚Öi anexele aferente se reg─âse╚Öte ╚Öi poate fi consultat pe site-ul MDRAP, la sec╚Ťiunea dedicat─â - Integritate ╚Öi bun─â guvernare (www.mdrap.ro/-5197/-1793), împreun─â cu rapoartele anterioare de monitorizare aferente atât SNA 2016-2020, cât ╚Öi SNA 2012-2015.