Proiect de Lege privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica

Marti, 17 Iulie 2018

Guvernul a aprobat ast─âzi, 17 iulie, proiectul de Lege privind înfiin┼úarea Consiliului na╚Ťional pentru dezvoltarea resurselor umane din administra╚Ťia public─â. Organismul va avea rol consultativ, f─âr─â personalitate juridic─â, activitate nepermanent─â ┼či va func╚Ťiona pe lâng─â Secretariatul General al Guvernului.

Rolul Consiliului va fi acela de a promova un cadru institu╚Ťional adecvat pentru coordonarea politicilor publice ╚Öi ac╚Ťiunilor cu impact asupra resurselor umane din administra╚Ťia public─â, asigurând dezvoltarea resurselor umane din administra╚Ťia public─â, precum ╚Öi de a evalua atingerea obiectivelor asumate în domeniul resurselor umane de c─âtre Guvernul României.

Consiliul va avea, în principal, urm─âtoarele atribu┼úii:

• evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor ┼či ┼úintelor asumate în domeniul resurselor umane din administra╚Ťia public─â prin documente strategice;

• elaborarea rapoartelor privind evolu┼úiile înregistrate în domeniul resurselor umane din administra╚Ťia public─â;

• identificarea priorit─â╚Ťilor de reform─â în domeniul resurselor umane;

• avizarea strategiilor na╚Ťionale privind resursele umane din administra╚Ťia public─â, precum ╚Öi a propunerilor legislative cu impact asupra personalului din administra╚Ťia public─â la nivel na╚Ťional;

• formularea de propuneri sau recomand─âri pentru armonizarea priorit─â╚Ťilor legislative în domeniul resurselor umane promovate de institu╚Ťiile cu atribu╚Ťii în domeniul resurselor umane. Coordonarea Consiliului va fi asigurat─â de prim-ministru sau, în lipsa acestuia, de c─âtre ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice.

În situa╚Ťia în care ace╚Ötia lipsesc, coordonarea este asigurat─â de reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, respectiv de reprezentantul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, dup─â caz.

Consiliul va fi format din 15 membri (6 reprezentan┼úi ai institu╚Ťiilor administra╚Ťiei publice centrale ╚Öi 9 ai structurilor/organiza╚Ťiilor din mediul ONG, academic ┼či confedera╚Ťii sindicale):

• câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Ministerului Muncii ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale, Ministerului Finan╚Ťelor Publice, Ministerului Educa╚Ťiei Na╚Ťionale ╚Öi Agen╚Ťiei Na╚Ťionale a Func╚Ťionarilor Publici;

• câte un reprezentant al structurilor asociative ale autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale;

• doi reprezentan╚Ťi ai mediului academic, desemna╚Ťi de Consiliul Na┼úional al Rectorilor;

• un reprezentant al organiza┼úiilor neguvernamentale cu preocup─âri în domeniul resurselor umane;

• doi reprezentan╚Ťi ai confedera╚Ťiilor sindicale reprezentative la nivel na┼úional, care au în componen┼úa lor organiza╚Ťii sindicale ale angaja╚Ťilor din administra╚Ťia public─â, nominalizati de Consiliul Economic ╚Öi Social.

Membrii Consiliului vor avea un mandat de 4 ani, secretariatul tehnic va fi asigurat de Secretariatul General al Guvernului, care va asigura ┼či finan╚Ťarea cheltuielilor necesare exercit─ârii atribu┼úiilor Consiliului.

Se estimeaz─â ca aceast─â lege s─â intre în vigoare, dup─â adoptarea de c─âtre Parlamentul României, începând cu data de 1 ianuarie 2019.