Programul Romania-Ungaria 2014-2020 a fost transmis Comisiei Europene

Miercuri, 27 Mai 2015

Zona transfrontalieră România-Ungaria va avea disponibil, în perioada 2014-2020, un buget de aproximativ 232 de milioane de euro pentru dezvoltare, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria. Versiunea finală a Programului a fost transmisă vineri, 22 mai 2015, Comisiei Europene (CE).

Se estimează ca programul să fie aprobat de Comisia Europeană în luna septembrie a acestui an, iar în octombrie a.c. să fie lansat primul apel de proiecte.

În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse opt judeţe: patru din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și patru din Ungaria (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád).

Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea zonei transfrontaliere, prin îmbunătățirea accesibilității și a mobilității transfrontaliere, promovarea ocupării forței de muncă, investiții în infrastructura medicală și socială, utilizarea eficientă a valorilor și a resurselor comune, îmbunătățirea prevenirii riscurilor și încurajarea cooperării inter-instituționale.

Bugetul total al programului, care include şi cofinanţarea naţională, este de aproximativ 232 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 189 de milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Anterior transmiterii către CE, programul a fost aprobat de Grupul Comun de Lucru pentru planificare strategică și programare şi de Guvernele celor două state partenere.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) este Autoritate de management a Programului de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria - una dintre componentele de cooperare transfrontalieră din cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană.

Documentul este disponibil online pe site-ul MDRAP, la secțiunea dedicată programului Interreg V-A România-Ungaria.

Contacte:

Autoritatea de management:

MDRAP, Direcția AM Programe de Cooperare Teritorială Europeană

Secretariatul comun:

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Oradea pentru Graniţa România—Ungaria

Unitatea de control de prim nivel:

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Oradea pentru Graniţa România—Ungaria

***

Informaţii suplimentare

MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional - POR, Programul Operational Capacitate Administrativă – POCA şi 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care MDRAP este Autoritate de management sau Autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este Autoritate naţională).

Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi socială şi acţiuni „people to people”;

cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;

cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.

Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte în parteneriat, între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritorială europeană

HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020