POR - SUERD - Ghidul solicitantului aferent prioritatii de investitii 5.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban

Marti, 13 Iunie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat pe 12 iunie 2017, spre consultare public─â, Ghidul Solicitantului. Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – „Imbun─ât─â┼úirea mediului urban ┼či conservarea, protec┼úia ┼či valorificarea durabil─â a patrimoniului cultural", Prioritatea de investi╚Ťii 5.2 – „Realizarea de ac╚Ťiuni destinate îmbun─ât─â╚Ťirii mediului urban, revitaliz─ârii ora╚Öelor, regener─ârii ╚Öi decontamin─ârii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu─ârii aerului ╚Öi promov─ârii m─âsurilor de reducere a zgomotului", apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dun─ârii.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la data de 27 iunie 2017, ora 17.00.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezint─â reconversia ╚Öi refunc╚Ťionalizarea terenurilor ╚Öi suprafe╚Ťelor degradate, vacante sau neutilizate din ora┼čele mici ┼či mijlocii de pe teritoriul celor 12 jude╚Ťe riverane Dun─ârii (Cara╚Ö Severin, Mehedin╚Ťi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, C─âl─âra╚Öi, Ialomi╚Ťa, Br─âila, Gala╚Ťi, Tulcea, Constan╚Ťa).

Ghidul este destinat poten┼úialilor solicitan╚Ťi, versiunea final─â urmând s─â fie publicat─â la finalizarea procesului de consultare public─â. Valoarea total─â a unui proiect poate fi de minimum 100.000 euro ╚Öi de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte).

Sunt eligibile numai proiectele care sunt implementate într-unul din cele 12 jude┼úe riverane Dun─ârii, enun╚Ťate mai sus.

Nu se va r─âspunde punctual la solicit─ârile transmise de c─âtre poten╚Ťialii solicitan╚Ťi care implic─â analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact, privind respectarea criteriIlor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verific─âri numai pentru solicitan╚Ťii de finan╚Ťare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.